PL

Dotacje na usługi doradcze

Nawet do 50 tys. dofinansowania na usługi doradcze

 

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A,  zaprasza mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego do skorzystania z dotacji na usługi doradcze, nawet do 50 tys. zł,  w ramach projektu: „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.16 RPO WZ 2014-2020.

Usługi, na które można dostać dofinansowanie, dotyczą doradztwa świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu, w szczególności w zakresie:

 • transferu technologii
 • ochrony własności intelektualnej
 • kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R
 • wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m.in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO)
 • jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno -pomiarowej lub kwalifikacji personelu)
 • korzystania z finansowania zewnętrznego, m.in. przygotowania biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi
 • ekoinnowacji i efektywności zasobów
 • wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania
 • opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne – wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu

Nabór wniosków jest ciągły (nabór otwarty) i trwa od dnia 15 marca 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Finansowane jest maksymalnie 50 % kosztów usługi.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty zgłoszeniowe:

http://www.zarr.com.pl/pl/granty-na-doradztwo

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu:

Zapraszamy do kontaktu z doradcą Przedsiębiorcy, który udzieli bezpłatnej konsultacji na temat możliwości uzyskania wsparcia oraz wyboru Instytucji Otoczenia Biznesu:

tel. 91 813 64 51

e-mail: innowacje@zarr.com.pl

Biuro projektu:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

ul. Św. Ducha 2 (parter, pok. 8)

70-205 Szczecin

tel. 91 813 64 51, 91 43 29 302, 91 43 29 332

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o granty na doradztwo w ramach projektu

Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2018 roku w godz. 10.30 – 13.00, w siedzibie Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju regionalnego S.A, przy ul. Św. Ducha 2 w Szczecinie (sala konferencyjna na parterze budynku)

Program spotkania:

10:30-10:40 Powitanie uczestników i przedstawienie planu spotkania

10:40 – 11:30 Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie:

 • przedstawienie zasad ubiegania się o granty na doradztwo, w tym mi.in. proces nabory, kryteriów wyboru projektów i zasad refundacji
 • omówienie wzoru wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami, w tym wyjaśnienie wątpliwości związanych z wypełnieniem wniosku

11:30-11:45 Przerwa

11:45 – 12:30 Przedstawienie ofert Instytucji Otoczenia Biznesu województwa zachodniopomorskiego w zakresie specjalistycznego doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

12:30 – 13:00 Konsultacje indywidualne, zakończenie spotkania

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu poprzez przesłanie stosownego maila na adres: innowacje@zarr.com.pl, najpóźniej do dnia 29.03.2018 r. (piątek)

Nadchodzące wydarzenia

Wyznacz trasę