PL

Audyt i ochrona własności intelektualnej

Walor niematerialnych wartości, takich jak zasoby ludzkie, wiedza i własność intelektualna, stanowi obecnie większą część ogólnej wartości większości firm.

Bez wątpienia dla dzisiejszych firm jednym z pierwszych kroków na drodze do sukcesu na arenie międzynarodowej jest świadomość ich własności intelektualnej. Audyt własności intelektualnej może odgrywać znaczącą rolę w identyfikacji wartości niematerialnych firmy oraz dostarczaniu informacji na temat ich siły, poprzez badanie prawa własności intelektualnej związane z tymi aktywami. Ma również znaczącą rolę w wyjaśnianiu kwestii własnościowych, ocenie wartości własności intelektualnej, w skutecznym zabezpieczaniu praw własności intelektualnej, a także w zapobieganiu naruszenia praw innych. Audyt własności intelektualnej pomaga również w organizacji kultury zorientowanej na własność intelektualną.

Audyt własności intelektualnej jest ważnym narzędziem przedsiębiorstwa, które pomaga m.in. w:

  • lepszym identyfikowaniu i monitorowaniu całego portfela aktywów własności intelektualnej poprzez wyjaśnienie, które wartości niematerialne są posiadane, używane oraz nie używane, zweryfikowanie posiadaczy tych aktywów,
  • lepszym zabezpieczeniu własności intelektualnej poprzez zasugerowanie efektywnych i najwłaściwszych dróg do ochrony posiadanych aktywów własności intelektualnej,
  • skutecznym wykorzystaniu własności intelektualnej poprzez wykazanie czy własność intelektualna jest efektywnie eksploatowana i przez wskazanie niewykorzystanych i/lub nie użytych aktywów własności intelektualnej,
  • ustalaniu wartości aktywów własności intelektualnej poprzez pomoc w wycenie aktywów własności intelektualnej aby dowiedzieć się o istniejącej wartości przedsiębiorstwa,
  • przewidywaniu i zarządzaniu możliwymi, przyszłymi zagrożeniami dot. własności intelektualnej poprzez określenie czy aktywa własności intelektualnej przedsiębiorstwa naruszają prawa innych lub inni naruszają te prawa,
  • pielęgnowaniu kreatywności i wynalazczości poprzez rozwijanie mechanizmów wsparcia innowacyjności oraz zachęcanie kreowania własności intelektualnej w firmach.

Jeżeli uważasz, że warto przeprowadzić w Twojej firmie audyt wartości intelektualnej lub chcesz uzyskać pomoc w ochronie wytworzonej przez Ciebie wartości intelektualnej (innowacyjne projekty, wzory przemysłowe, patenty itp.) skontaktuj się z naszym konsultantem korzystając z poniższego formularza lub wejdź na stronę „Kontakt„.

Skontaktuj się z nami

Informacja o firmie:

Zgłaszamy udział następujących osób:

Wyznacz trasę