PL

Badanie opinii przedsiębiorców

Inicjatywa „SME FEEDBACK” – PRZEDSIĘBIORCO WYPOWIEDZ SIĘ

Funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku zależy od jakości przepisów prawa funkcjonującego w Unii Europejskiej. Poprawa jakości tego prawa i jego dostosowanie do oczekiwań uczestników Wspólnego Rynku, w tym do oczekiwań MŚP, możliwe jest m.in. poprzez inicjatywę SME Feedback.

Celem tej inicjatywy jest umożliwienie wypowiadania się przedsiębiorców na temat funkcjonujących lub brakujących rozwiązań prawnych UE, kłopotów z ich wdrażaniem lub niedostosowaniem, interpretacji prawa przez instytucje, utrudnień przy świadczeniu usług w państwach UE oraz na temat jakichkolwiek innych spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Wypowiadanie się przedsiębiorców na te tematy możliwe jest poprzez indywidualne zgłaszanie problemów do systemu lub poprzez konsultacje on-line.

Zgłaszanie problemów przedsiębiorców do KE

Mechanizm zgłaszania jest prosty: możesz zgłosić nam problem w związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego w działalności Twojej firmy a my wprowadzimy go do bazy danych mechanizmu SME Feedback Komisji Europejskiej.

Informacje wprowadzone do internetowej bazy są wykorzystywane w jako materiał do analizy i dyskusji funkcjonującego prawa, jako materiał do opracowania nowych rozwiązań prawnych lub w celu przygotowania pytań i zagadnień do konsultacji on-line.

Aby zgłosić zaistniały problem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo lub wypełnij załączony poniżej Formularz i prześlij go mailem na adres: een@zsrg.szczecin.pl 

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu dalszego prowadzenia sprawy. Jeśli okaże się, że problem można rozwiązać przy pomocy systemu SOLVIT, nasz konsultant pomoże Ci zgłosić tam problem.

Konsultacje on-line

Kolejnym elementem mechanizmu SME-Feedback są ogłaszane przez KE konsultacje on-line. Przedsiębiorca albo działający w jego imieniu ośrodek EEN może wyrazić swoją opinie na tematy związane z prawodawstwem i standardami UE poprzez wypełnienie ankiety on-line. To prosty i nieskomplikowany mechanizm wywierania wpływu na KE.

Aktualne konsultacje

Komisja Europejska prowadzi obecnie Konsultacje społeczne w sprawie przepisów dotyczących handlu detalicznego w środowisku z wieloma kanałami sprzedaży, w tym w kanale elektronicznym.
Handel elektroniczny stwarza nowe możliwości dla detalistów. Docieranie do konsumentów w innych państwach członkowskich stało się prostsze w szczególności dla mniejszych przedsiębiorstw. Obecność w internecie daje im możliwość przekraczania granic bez konieczności inwestowania w fizycznie istniejące lokale. W wyniku transgranicznej ekspansji handlu detalicznego konsumenci w Europie mogą również czerpać korzyści z jednolitego rynku dzięki większemu zróżnicowaniu ofert detalicznych. Ponad 40 proc. Europejczyków kupujących w internecie nabywa produkty zza granicy przynajmniej raz w roku, a blisko 2/3 z nich dokonało transgranicznych zakupów przynajmniej raz w życiu. Platformy internetowe pomagają MŚP prowadzić sprzedaż w internecie oraz pozyskiwać klientów w całej UE.
Cyfryzacja zmienia sektor detaliczny na wiele sposobów. Ramy regulacyjne często pochodzą jednak sprzed kilkudziesięciu lat i nie zostały dostosowane do nowej rzeczywistości, którą tworzy handel elektroniczny. Określając najlepsze praktyki w celu ułatwienia podejmowania działalności handlowej i zmniejszenia ograniczeń prowadzenia działalności w sektorze detalicznym, należy wziąć pod uwagę nową rzeczywistość, która łączy handel tradycyjny i elektroniczny w środowisku z wieloma kanałami sprzedaży.
Ogłoszone konsultacje mogą dać KE wskazówki jak dostosować regulacje prawne dot. handlu detalicznego, w tym handlu elektronicznego do potrzeb i wymagań jego uczestników.

Więcej o tych konsultacjach na tej stronie KE
Zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line znajdującej się pod tym linkiem do dnia 8.10.2017 r. lub do wypełnienia załączonego formularza i odesłania na adres m.lesniak@zsrg.szczecin.pl do dnia 5.10.2017 r.

Pliki do pobrania

Nazwa pliku
Formularz zgłoszenia problemu Pobierz plik
Aktualna ankieta KE Pobierz plik

Marek Leśniak

een@zsrg.szczecin.pl

m.lesiak@zsrg.szczecin.pl

914330220

Wyznacz trasę