PL

Badanie opinii przedsiębiorców

Inicjatywa „SME FEEDBACK” – PRZEDSIĘBIORCO WYPOWIEDZ SIĘ

Funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku zależy od jakości przepisów prawa funkcjonującego w Unii Europejskiej. Poprawa jakości tego prawa i jego dostosowanie do oczekiwań uczestników Wspólnego Rynku, w tym do oczekiwań MŚP, możliwe jest m.in. poprzez inicjatywę SME Feedback.

Celem tej inicjatywy jest umożliwienie wypowiadania się przedsiębiorców na temat funkcjonujących lub brakujących rozwiązań prawnych UE, kłopotów z ich wdrażaniem lub niedostosowaniem, interpretacji prawa przez instytucje, utrudnień przy świadczeniu usług w państwach UE oraz na temat jakichkolwiek innych spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Wypowiadanie się przedsiębiorców na te tematy możliwe jest poprzez indywidualne zgłaszanie problemów do systemu lub poprzez konsultacje on-line.

Zgłaszanie problemów przedsiębiorców do KE

Mechanizm zgłaszania jest prosty: możesz zgłosić nam problem w związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego w działalności Twojej firmy a my wprowadzimy go do bazy danych mechanizmu SME Feedback Komisji Europejskiej.

Informacje wprowadzone do internetowej bazy są wykorzystywane w jako materiał do analizy i dyskusji funkcjonującego prawa, jako materiał do opracowania nowych rozwiązań prawnych lub w celu przygotowania pytań i zagadnień do konsultacji on-line.

Aby zgłosić zaistniały problem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo lub wypełnij załączony poniżej Formularz i prześlij go mailem na adres: een@zsrg.szczecin.pl 

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu dalszego prowadzenia sprawy. Jeśli okaże się, że problem można rozwiązać przy pomocy systemu SOLVIT, nasz konsultant pomoże Ci zgłosić tam problem.

Konsultacje on-line

Kolejnym elementem mechanizmu SME-Feedback są ogłaszane przez KE konsultacje on-line. Przedsiębiorca albo działający w jego imieniu ośrodek EEN może wyrazić swoją opinie na tematy związane z prawodawstwem i standardami UE poprzez wypełnienie ankiety on-line. To prosty i nieskomplikowany mechanizm wywierania wpływu na KE.

Aktualne konsultacje

Komisja Europejska prowadzi obecnie Konsultacje społeczne w sprawie udostępniania danych przedsiębiorstw europejskich.

Badanie zostało zlecone firmie everis do oszacowania ilościowego wymiaru w zakresie wymiany danych między przedsiębiorstwami w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i nieudanych możliwości biznesowych, które wynikły z braku dostępu do odpowiednich danych. Ponadto badanie ma również na celu określenie przeszkód i czynników sukcesu udostępniania danych.

Badanie przeprowadza się, aby zebrać informacje od przedsiębiorstw, które wymieniają się danymi (tj. udostępniają swoje dane innym przedsiębiorstwom, które nie są bezpośrednimi konkurentami, nieodpłatnie albo w formie rekompensaty, do celów działalności gospodarczej) lub ponownie wykorzystują dane (tj. mają dostęp do danych od innych przedsiębiorstw, które nie są bezpośrednimi konkurentami, nieodpłatnie albo w formie formę rekompensaty w celu poprawy ich działalności lub katalogu produktów/usług) lub w obu tych celach.

Badanie jest skierowane wyłącznie do firm i jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DataSharingEurope.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line do dnia 15.11.2017 r.

Pliki do pobrania

Nazwa pliku
Formularz zgłoszenia problemu Pobierz plik
Aktualna ankieta KE Pobierz plik

Marek Leśniak

een@zsrg.szczecin.pl

m.lesiak@zsrg.szczecin.pl

914330220

Wyznacz trasę