PL

Badanie opinii przedsiębiorców

Inicjatywa „SME FEEDBACK” – PRZEDSIĘBIORCO WYPOWIEDZ SIĘ

Funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku zależy od jakości przepisów prawa funkcjonującego w Unii Europejskiej. Poprawa jakości tego prawa i jego dostosowanie do oczekiwań uczestników Wspólnego Rynku, w tym do oczekiwań MŚP, możliwe jest m.in. poprzez inicjatywę SME Feedback.

Celem tej inicjatywy jest umożliwienie wypowiadania się przedsiębiorców na temat funkcjonujących lub brakujących rozwiązań prawnych UE, kłopotów z ich wdrażaniem lub niedostosowaniem, interpretacji prawa przez instytucje, utrudnień przy świadczeniu usług w państwach UE oraz na temat jakichkolwiek innych spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Wypowiadanie się przedsiębiorców na te tematy możliwe jest poprzez indywidualne zgłaszanie problemów do systemu lub poprzez konsultacje on-line.

Zgłaszanie problemów przedsiębiorców do KE

Mechanizm zgłaszania jest prosty: możesz zgłosić nam problem w związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego w działalności Twojej firmy a my wprowadzimy go do bazy danych mechanizmu SME Feedback Komisji Europejskiej.

Informacje wprowadzone do internetowej bazy są wykorzystywane w jako materiał do analizy i dyskusji funkcjonującego prawa, jako materiał do opracowania nowych rozwiązań prawnych lub w celu przygotowania pytań i zagadnień do konsultacji on-line.

Aby zgłosić zaistniały problem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo lub wypełnij załączony poniżej Formularz i prześlij go mailem na adres: een@zsrg.szczecin.pl 

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, w celu dalszego prowadzenia sprawy. Jeśli okaże się, że problem można rozwiązać przy pomocy systemu SOLVIT, nasz konsultant pomoże Ci zgłosić tam problem.

Konsultacje on-line

Kolejnym elementem mechanizmu SME – Feedback są ogłaszane przez KE konsultacje on-line. Przedsiębiorca albo działający w jego imieniu ośrodek EEN może wyrazić swoją opinie na tematy związane z prawodawstwem i standardami UE poprzez wypełnienie ankiety on-line. To prosty i nieskomplikowany mechanizm wywierania wpływu na KE.

Aktualne konsultacje

I. Komisja Europejska zbiera obecnie informacje dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Komisja Europejska rozpoczęła ocenę rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z myślą o dalszym doskonaleniu przepisów. Ogólnym celem tej oceny jest sprawdzenie, czy obecne  ramy prawne UE dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością działają zgodnie z oczekiwaniami i dają spodziewane rezultaty.

W niniejszym badaniu gromadzone będą dane pochodzące do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na potrzeby tej oceny.

Zapraszamy do wypowiedzenia się w tej sprawie, wypełnienia i odesłania do nas ankiety zamieszczonej poniżej.

Ankieta jest prosta, krótka i w języku polskim. Można ją wypełnić ręcznie (wersja „pdf”), zeskanować/sfotografować smartfonem lub elektronicznie (wersja „doc”) i odesłać  (do 26 kwietnia 2019 r.) na adres: m.lesniak@zsrg.szczecin.pl

II. Komisja Europejska aktualnie zbiera  informacje dotyczące transportu śródlądowego drogami wodnymi w UE. Przedmiotowe badanie ma na celu wsparcie Komisji Europejskiej. Badanie pt. „Ocena wpływu wariantów narzędzi cyfrowych dla żeglugi śródlądowej”, zostało zainicjowane w październiku 2018 r. Celem tego badania jest rozważenie opcji, które zmniejszają koszty regulacyjne dla przedsiębiorstw, członków załogi i władz oraz zwiększają możliwości egzekwowania przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej za pomocą ulepszonych narzędzi kontroli, aby zapewnić równe szanse.

Dzięki ankiecie zebrane dane pomogą zdefiniować istotne problemy, z jakimi boryka się obecnie ten sektor oraz pozwoli zrozumieć ich potencjalne czynniki napędzajcie ich przyszły rozwój.

Ankieta zamieszczona poniżej jest przeznaczona dla właścicieli statków, kapitanów łodzi, członków załogi i innych pracowników na pokładach statków pasażerskich.

Ankieta jest prosta, krótka i w języku polskim. Można ją wypełnić ręcznie (wersja „pdf”), zeskanować/sfotografować smartfonem lub elektronicznie (wersja „doc”) i odesłać  (do 18 kwietnia 2019 r.) na adres: m.lesniak@zsrg.szczecin.pl

Dziękujemy za udział w kształtowaniu zasad funkcjonowaniu Wspólnego Rynku!

Pliki do pobrania

Nazwa pliku
Ankieta - przepisy dot. materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością-pdf Pobierz plik
Ankieta - przepisy dot. materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością-word Pobierz plik
Ankieta dot. transportu śródlądowego-pdf Pobierz plik
Ankieta dot. transportu śródlądowego-word Pobierz plik
Formularz zgłoszenia problemu Pobierz plik

Marek Leśniak

m.lesniak@zsrg.szczecin.pl

914330220

+48 509 681 551

Wyznacz trasę