PL

Obowiązek wysyłania elektronicznego JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców_szkolenia

 

Informujemy, iż od 1 stycznia 2018 roku, mikro-przedsiębiorcy (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączą do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Obowiązek wysyłania elektronicznego JPK_VAT będzie zatem dotyczyć nowej grupy podatników, którzy mogą zetknąć się z tym zagadnieniem po raz pierwszy.

Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom, w listopadzie uruchomiony został cykl bezpłatnych szkoleń na temat JPK.

W imieniu Izby Administracji Skarbowej, zapraszamy wszystkich mikro-przedsiębiorców do urzędów skarbowych i do skorzystania z wiedzy i pomocy pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

Szkolenia przeprowadzane zostaną w zachodniopomorskich urzędach skarbowych, w każdy wtorek listopada br., tj:

 • 7.11.2017 r.
 • 14.11.2017 r.
 • 21.11.2017 r. 
 • 28.11.2017 r.

Szczegółowe informacje, m.in o godzinach i miejscach szkoleń, będą publikowane na stronach internetowych poszczególnych Urzędów Skarbowych.

Testowa wysyłka JPK_VAT

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie już teraz zachęca do testowego składania JPK_VAT.

Wcześniejsze składanie JPK to też korzyści dla przedsiębiorców.

Na nowej odsłonie strony:  http://www.jpk.mf.gov.pl , która znajduje się na Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, znajdziesz m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysyłania JPK_VAT, dowiesz się jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany eGO) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.

Czym jest JPK_VAT ?

JPK_VAT to zestaw informacji odzwierciedlających ewidencję zakupów i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Kto składa JKP_VAT ?

JPK_VAT to zestaw informacji odzwierciedlających ewidencję zakupów i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do dnia 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Kto składa JPK_VAT ?

od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT. Przepisy wprowadziły kilka terminów:

 • od 1 lipca 2016 r. dla dużych przedsiębiorstw
 • od 1 stycznia 2017 r. dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • od 1 stycznia 2018 r. dla mikroprzedsiębiorstw

WAŻNE !

Mikro-przedsiębiorco! Nowy obowiązek dotyczy ciebie, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K:

 • twoje obroty ne przekroczyły 2 mln euro
 • zatrudniasz mniej niż 10 osób

JPK_VAT zawiera dane, kóre do tej pory ewidencjonujesz w rejestrze zakupów i sprzedaży.

Kiedy NIE składasz JPK_VAT

Jeżeli przedsiębiorca jest podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT nie ma obowiązku składania JPK dla potrzeb VAT. Chodzi o:

 • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust.1) -podatnicy ci nie muszą prowadzić ewidencji VAT
 • zwolnienie podmiotowe (m.in dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9)
 • organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3)

Przykładowa lista zwolnień na podst. art. 43 ust. 1 ustawy o VAT:

 • dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego;
 • świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych;
 • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowi, świadczone w ramach wykonywania zawodów, np. lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, czy psychologa;
 • usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;
 • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Kiedy złożyć JPK_VAT

od 1 stycznia 2018 r. będziesz mieć obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc.

Przykładowo:

 • do 25 lutego wyślesz informację za styczeń
 • do 25 marca wyślesz informację za luty itd.

Złóż JPK już teraz!  Dzięki temu:

 • otrzymasz szybszy zwrot VAT – do 25 dni przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017 r.,
 • sprawdzisz, z czym wiąże się nowy obowiązek i przygotujesz się do niego wcześniej,
 • upewnisz się, czy twoje rozliczenie jest poprawne.

Jak złożyć JPK_VAT ?

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, również te prowadzone dotychczas w wersji papierowej lub plikach typu WORD lub EXCEL, będą prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej i przesyłane jako JPK_VAT do Ministerstwa Finansów.

Z myślą o najmniejszych przedsiębiorcach Ministerstwo Finansów udostępni pod koniec 2017 r. specjalną bezpłatną aplikację do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT oraz generowania i wysyłania JPK_VAT. W przyszłości aplikacja będzie rozwijana, aby ułatwić podatnikom wysyłanie pozostałych rodzajów plików JPK.

 

Na kanale YouTube Ministerstwa Finansów dostępne są tutoriale dla przedsiębiorców:

https://www.youtube.com/watch?v=RWVy8ySqeBE&list=PLGj5OAFBHLKW3fubF-3gCO1XcrNJgjjdIFirefoxHTML\Shell\Open\Command

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji

Masz pytania? Wejdź na stronę:  www.jpk.mf.gov.pl  lub skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową  pod numerami telefonów:

801 055 055 lub 22 330 03 30

Pliki do pobrania

Nazwa pliku
PREZENTACJA_JPK_VAT Pobierz plik
PLAKAT_profil zaufany Pobierz plik
Instrukcja graficzna przesłania JPK_VAT Pobierz plik
Wyznacz trasę