PL

Pożyczka na rozwój dla mikro i małych firm

Pilotażowy program – „Pożyczka na rozwój” dla mikro i małych firm

Każda inwestycja w rozwój przedsiębiorstwa to zysk dla firmy. Pożyczka na rozwój to korzystnie oprocentowany kapitał, który pozwoli mikro i małym przedsiębiorcom zrealizować zaplanowane inwestycje.

Środki z pożyczki muszą zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe (maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia), a jeżeli wymaga tego projekt, mogą być przeznaczone również na zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT funkcjonującymi już w przedsiębiorstwie. To co odróżnia „Pożyczkę na rozwój” od ofert dostępnych na rynku to element dotacji.

Po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową, przedsiębiorca może otrzymać od PARP dotację w kwocie do 40 000,00 zł na refinansowania części wkładu własnego.

Termin naboru wniosków: do dnia 5 listopada 2018 r.

NA CO?

 • nabycie, instalację i integrację nowych środków trwałych, tj. urządzenia techniczne i narzędzia
 • zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi
 • integrację zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemem informatycznym

DLA KOGO?

Weź udział w programie „Pożyczka na rozwój” jeżeli:

 • jesteś mikro albo małych przedsiębiorcą
 • prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Polski
 • prowadzisz działalność gospodarczą od co najmniej 2 lat
 • posiadasz zatwierdzone sprawozdanie finansowe za co najmniej 3 ostatnie lata (bilans, rachunek zysków i strat) lub jeżeli prowadzisz działalność krócej to za min. 2 lata

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Sprawdź parametry pożyczki:

 • Maksymalna wartość pożyczki to 500 000,00 zł, minimalna 100 000,00 zł
 • Kwota pożyczki nie może przekroczyć 80% planowanych do poniesienia w ramach projektu kosztów netto. Wymagany jest zatem wkład własny pożyczkobiorcy, nie niższy niż 20% planowanych do poniesienia w ramach projektu kosztów netto.
 • Pożyczka jest udzielana w kwocie od 100 000,00 zł do 500 000,00 zł na okres do 60 miesięcy. Będziesz miał możliwość skorzystać z okresu karencji w spłacie kapitału, która nie może przekroczyć 9 miesięcy podczas całego okresu spłaty pożyczki.

KORZYŚCI ZE SPŁATY POŻYCZKI:

 • Będziesz mógł ubiegać się o dotację na refinansowanie wkładu własnego w wysokości 10% wartości pożyczki, ale nie więcej niż 40 000,00 zł po:

  • zrealizowaniu całego projektu oraz
  • osiągnięciu minimum jednego wskaźnika rezultatu oraz
  • terminowej spłacie co najmniej 90% udzielonej pożyczki

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

https://www.parp.gov.pl/pozyczka-na-rozwoj

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP:

https://www.parp.gov.pl/informatorium-parp  lub na  adres: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerem: 22 432 89 91-93

lub 0 801 332 202

 

Pliki do pobrania

Nazwa pliku
Ogłoszenie konkursu w ramach programu: "Pożyczka na rozwój" Pobierz plik
Regulamin konkursu Pobierz plik
Wyznacz trasę