PL

Akademia Menadżera Innowacji

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to autorski program doradczo – szkoleniowy, skoncentrowany na nabyciu przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju  i wdrażania innowacji. AMI to szansa na nowoczesność i wzrost rentowności firmy. Oferujemy pakiet ukierunkowanych działań, których rezultatem będą m.in. poprawa efektywności pracy oraz wzmocnienie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Oferta AMI, którą Państwu prezentujemy składać się będzie z części szkoleniowej i doradczej. Etap szkoleniowy realizowany będzie w formule cyklicznych zjazdów, w ramach, których zostaną przeprowadzone wykłady i blok uzupełniających je warsztatów (łącznie 70 godzin).

Etap doradztwa ( w wymiarze 170 godzin) będzie wdrażany równolegle do części szkoleniowej, bezpośrednio w firmie biorącej udział w projekcie. Rezultatem udziału przedsiębiorstwa w AMI w odniesieniu jego pracowników będzie wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem innowacyjnym, w tym do generowania nowych i do wdrażania opracowanych wcześniej innowacji. Przedsiębiorstwo otrzyma Plan Wdrożenia Zmiany, stworzony przez pracowników uczestniczących w AMI we współpracy z dedykowanym doradcą.

Zakres merytoryczny Akademii Menadżera Innowacji będzie obejmować sześć głównych obszarów tematycznych opartych na narzędziu diagnostycznym Information Health Check służącym do badania poziomu innowacyjności firmy, tj.:

  1. Kultura innowacyjności
  2. Zrozumienie biznesu
  3. Strategia
  4. Struktura Organizacyjna
  5. Potencjał i zasoby
  6. Procesy

Edycja pilotażowa AMI w części szkoleniowej to łącznie dziewięć 2-dniowych zjazdów (w piątek i sobotę) realizowanych od marca do października 2019 r., w części  doradczej praca w firmie z udziałem doradcy realizowana będzie pomiędzy poszczególnymi zjazdami.

Prowadzącymi zajęcia oraz warsztaty będą wybitni praktycy – eksperci, reprezentujący najwyższy poziom dydaktyczny w każdym z wymienionych obszarów tematycznych. Wykład otwarcia oraz zamknięcie programu prowadzi uznany międzynarodowy autorytet,w  dziedzinie innowacji. DO zespołu AMI dołączyli m.in. prof. Michał Jasieński (WSB-NLU), Beta Cichocka – Tylman (PwC), Monika Dymacz – Kaczmarczyk (Exprofesso). program merytoryczny dopełniają warsztaty z 3 metodyk:

  1.  Business Model Canvas – poprowadzi Agnieszka Lewandowska (EY);
  2.  Design Thinking – poprowadzi Agnieszka Szóstek (UXPlus);
  3. Open Innovation – poprowadzi Sergiusz Sawin (The Heart Warsaw).

AMI to szansa na zaplanowanie rozwoju firmy z wykorzystaniem innowacji w celu pozyskania zysków. To pierwszy autorki program szkoleniowo – doradczy w Polsce, współfinansowany ze środków unijnych w wysokości do 80 % dla małych i średnich przedsiębiorstw, i do 50 % w przypadku przedsiębiorstw dużych.

Każda z uczestniczących w programie firm deleguje do procesu doradczo – szkoleniowego trzech pracowników, którzy mają realny wpływ na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie. Większość wkładu własnego z tytułu udziału trzech osób delegowanych z firmy wynosi ok. 19 200,00 zł netto dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ok. 48 000,00 zł netto w przypadku dużych.

Podmioty zainteresowane udziałem w Akademii Menadżera Innowacji, prosimy o kontakt mailowy: aminnowacji@parp.gov.pl  lub  telefoniczny:  22 432 85 63

 

Pliki do pobrania

Nazwa pliku
Ulotka Akademii Menadżera Innowacji PARP Pobierz plik
Wyznacz trasę