PL

Szkolenie RCIiTT: Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w HORYZONCIE 2020 (16.04.2019)

Wiedza i pomysły są najcenniejszym kapitałem każdego z nas. Warto zatem dobrze chronić swoje rozwiązania i rozwijać je tak, aby nie naruszać praw innych twórców.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, serdecznie zaprasza do udziału w ciekawym szkoleniu pt. „Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020”, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r., w godz. 9.00 – 15.00 

Wydarzenie skierowane jest do osób biorących udział (aktualnie lub w przyszłości), w projektach badawczych, w tym finansowanych ze środków programu HORYZONT 2020.

Zapraszamy wszystkich, którzy w codziennej pracy zajmują się tworzeniem nowych rozwiązań, technologii i innowacji, a także nadzorem i zarządzaniem projektami.

W trakcie spotkania podpowiemy m.in. jak chronić swoją własność intelektualną w kontekście wyników badań. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkolenia:

  1. Własność intelektualna a wyniki badań:
  • rozwiązania – wynalazki i wzory użytkowe, wzory przemysłowe, know-how
  • znaki towarowe
  • utwory

2. Prawa wyłączne i uzyskanie ochrony. Badania patentowe.

  • rodzaje badań patentowych (jakie, kiedy i dlaczego należy prowadzić badania patentowe)
  • bazy danych online

3. Zapisy w umowach dotyczących własności intelektualnej, w tym w programie Horyzont 2020

 

Spotkanie poprowadzi specjalista w tej dziedzinie mgr inż. Monika Wielecka – rzecznik patentowy, kierownik Działu Wynalazczości i Ochrony Patentowej ZUT.

Na szkolenie obowiązuje rejestracja.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Nadchodzące wydarzenia

Wyznacz trasę