PL

Badanie opinii przedsiębiorców

Inicjatywa „SME FEEDBACK” – PRZEDSIĘBIORCO WYPOWIEDZ SIĘ

Funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku zależy od jakości przepisów prawa funkcjonującego w Unii Europejskiej. Poprawa jakości tego prawa i jego dostosowanie do oczekiwań uczestników Wspólnego Rynku, w tym do oczekiwań MŚP, możliwe jest m.in. poprzez inicjatywę SME Feedback.

Celem tej inicjatywy jest umożliwienie wypowiadania się przedsiębiorców na temat funkcjonujących lub brakujących rozwiązań prawnych UE, kłopotów z ich wdrażaniem lub niedostosowaniem, interpretacji prawa przez instytucje, utrudnień przy świadczeniu usług w państwach UE oraz na temat jakichkolwiek innych spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Wypowiadanie się przedsiębiorców na te tematy możliwe jest poprzez indywidualne zgłaszanie problemów do systemu lub poprzez konsultacje on-line.

Zgłaszanie problemów przedsiębiorców do KE

Mechanizm zgłaszania jest prosty: możesz zgłosić nam problem w związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego w działalności Twojej firmy a my wprowadzimy go do bazy danych mechanizmu SME Feedback Komisji Europejskiej.

Informacje wprowadzone do internetowej bazy są wykorzystywane w jako materiał do analizy i dyskusji funkcjonującego prawa, jako materiał do opracowania nowych rozwiązań prawnych lub w celu przygotowania pytań i zagadnień do konsultacji on-line.

Aby zgłosić zaistniały problem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo lub wypełnij załączony poniżej Formularz i prześlij go mailem na adres: een@zsrg.szczecin.pl 

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, w celu dalszego prowadzenia sprawy. Jeśli okaże się, że problem można rozwiązać przy pomocy systemu SOLVIT, nasz konsultant pomoże Ci zgłosić tam problem.

Konsultacje on-line

Kolejnym elementem mechanizmu SME – Feedback są ogłaszane przez KE konsultacje on-line. Przedsiębiorca albo działający w jego imieniu ośrodek EEN może wyrazić swoją opinie na tematy związane z prawodawstwem i standardami UE poprzez wypełnienie ankiety on-line. To prosty i nieskomplikowany mechanizm wywierania wpływu na KE.

Aktualne konsultacje

Konsultacje publiczne KE w sprawie usług pośrednictwa online.

Komisja Europejska potrzebuje sugestii, w jaki sposób platformy internetowe i wyszukiwarki mogą wyjaśnić, dlaczego firma pojawia się w wynikach wyszukiwania.

Rozporządzenie KE Promowanie uczciwości i przejrzystości internetowych usług pośrednictwa dla użytkowników biznesowych zawiera pierwsze w historii zasady dotyczące uczciwego, przejrzystego i przewidywalnego otoczenia biznesowego dla mniejszych przedsiębiorstw i handlowców na platformach internetowych. Usługi pośrednictwa online, takie jak rynki e-commerce, sklepy z aplikacjami, internetowe biura podróży, a także wyszukiwarki, będą musiały określić główne parametry określające ranking wyników wyszukiwania.

Komisja opracowuje wytyczne, które pomogą usługom pośrednictwa online i wyszukiwarkom zrozumieć ten obowiązek, zanim zacznie on obowiązywać w dniu 12 lipca 2020 r. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do przedstawienia sugestii dotyczących tego, co te wytyczne powinny osiągnąć, oraz do udostępnienia wszelkich przykładów lub najlepszych praktyk.

Możliwość wzięcia udziału w ankiecie oraz więcej informacji na jej temat jest na stronie: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/targeted-online-survey-ranking-transparency-guidelines-framework-eu-regulation. Ankieta dostępna jest w języku angielskim.

Więcej informacji na temat rozporządzenia można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/business-business-trading-practices

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Biorąc udział w ankiecie, zgadzasz się że będziemy przetwarzać Twoje odpowiedzi zgodnie z naszą specjalną polityką prywatności. Będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje odpowiedzi do czasu zakończenia oceny. Żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione publicznie. Twoje dane będą ściśle zanonimizowane, a jedynie anonimowe dane będą udostępniane Komisji Europejskiej. Zapytania dotyczące niniejszej polityki lub wykorzystania danych osobowych przez PPMI można przesyłać na adres personaldata@ppmi.it

Dziękujemy za udział w kształtowaniu zasad funkcjonowaniu Wspólnego Rynku!

Pliki do pobrania

Nazwa pliku
Formularz zgłoszenia problemu Pobierz plik

Marek Leśniak

m.lesniak@zsrg.szczecin.pl

914330220

+48 509 681 551

Wyznacz trasę