PL

Kurs: Specjalista ds. kadr i płac – I edycja 2019 (18.02.2019)

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji  kursu: „Specjalista ds. kadr i płac”

Nabór na kurs trwa  od  dnia 10.09.2018 r. do dnia 10.02.2019 r.

Cel kursu: Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kadrowo – płacowym. W trakcie nauki uczestnik dowie się, jakie znaczenie mają profesjonalnie prowadzone kadry i płace w firmie. Proces przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności objętych programem będzie realizowany poprzez: wykłady, ćwiczenia i zajęcia praktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców, naukę własną uczestnika. Wykładowcy podczas zajęć odwoływać się będą do obowiązujących przepisów, aktów prawnych oraz własnych praktyk i doświadczeń zawodowych.

Adresaci kursu: Wskazane jest, aby uczestnikiem kursu była osoba, mająca co najmniej średnie wykształcenie, która pracuje, bądź chce podjąć pracę na stanowisku kadrowo – płacowym.

Liczba godzin szkoleniowych: 100

Zarys programu:

prawo pracy, rekrutacja i selekcja kadr, ubezpieczenia społeczne, naliczanie płacy, sprawy kadrowe, obsługa programów: „Płatnik” i „Symfonia”

Termin i godziny realizacji kursu:

18.02.2019 r. – 06.04.2019 r. (głównie dni – poniedziałki, środy lub czwartki –  16.30-19.45 oraz soboty 9.00-16.00)

rozpoczęcie kursu – 18.02.2018 r. (poniedziałek), godz. 16.00

Forma przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

(Przesłanie formularza zgłoszeniowego, nie wiąże się z opłatą za kurs)

(Informację o wpłacie otrzymują Państwo, po zebraniu się pełnej grupy szkoleniowej)

 Koszt kursu:  1300,00 zł brutto

• możliwa płatność w ratach:

  • I rata płatna do dnia 13.02.2019 r., w wys. 650,00 zł
  • II rata płatna do dnia 11.03.2019 r., w wys. 650,00 zł
  • Płatność następuje po uzyskaniu mailowej lub telefonicznej informacji o rozpoczęciu kursu.

Formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście, w biurze Ośrodka Szkoleniowego ZSRG-SCP,

ul. Kolumba 86, pok. 105, parter, od pn-pt., w godz.  12.00 – 15.00

lub przesłać podpisany skan formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: szkolenia@zsrg.szczecin.pl

Informacje nt. kursu dostępne są pod numerem tel: 91-489-22-79 lub e-mail: szkolenia@zsrg.szczecin.pl

 

Pliki do pobrania

Nazwa pliku
Zaproszenie na kurs/Program kursu Pobierz plik
Formularz zgłoszeniowy Pobierz plik

Marta Kuzio - Wojda

szkolenia@zsrg.szczecin.pl

een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

+48 91 489 22 79 (14.00-16.00)

+48 91 433 02 20

Wyznacz trasę