DE
Projekty zrealizowane

Twoja Firma – Twój Sukces

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2…

Mehr lesen...
Projekty zrealizowane

Fabryka sukcesu

Projekt: „Fakryka sukcesu“, był realizowany w ramach działania 6.2 POKL

Mehr lesen...
Projekty zrealizowane

Ster na pracę

Projekty: „Ster na pracę“ wspierały procesy adaptacyjne i modernizacyjne w regionie poprzez rozwój pracowników w województwie…

Mehr lesen...
Die Strecke anzeigen