fbpx
PL

Jak chronimy Twoje dane

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pania danych osobowych jest Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości (dalej: ZSRG-SCP), z siedzibą w Szczecinie (70-035) przy ul. Kolumba 86
 2. Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: zsrg@zsrg.szczecin.pl
 3. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe były bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Dane osobowe udostępnione Administratorowi za pośrednictwem serwisu ZSRG-SCP, pod adresem: www.zsrg.szczecin.pl – poprzez formularz kontaktowy on-line oraz formularz zgłoszeniowy on-line na wydarzenia i szkolenia, przetwarzane będą: a)  w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZSRG – SCP jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz klientów, marketingu usług ZSRG-SCP, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez ZSRG-SCP lub w których ZSRG-SCP uczestniczy oraz o działalności ZSRG-SCP (np. w ramach newslettera), w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.zsrg.szczecin.pl (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f RODO);   b) w celu wykonywania umów zawieranych przez ZSRG – SCP z klientami, w tym organizowania szkoleń, rekrutacji uczestników i udziału w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez ZSRG – SCP, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z ZSRG – SCP (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.b RODO) c) w celu wysyłania najważniejszych informacji w formie newslettera w zakresie związanym z działalnością partnerów ZSRG – SCP (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO)      d)  Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZSRG – SCP (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia możne uniemożliwić nam np. kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności ZSRG – SCP lub wykonanie usługi.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio  lub pośrednio z ZSRG-SCP, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT i inne podmioty przetwarzające dane w imieniu ZSRG-SCP na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również  relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń, a także do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZSRG – SCP jako administratora. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do  treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jeżeli nie chcą Państwo, aby ZSRG – SCP przetwarzało Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.
 10. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Wyznacz trasę