fbpx
PL

O sieci

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wsparcia dla ambitnych mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) w innowacyjnym i międzynarodowym rozwoju. Jest jednym z kluczowych instrumentów strategii Unii Europejskiej na rzecz pobudzenia rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia. Została utworzona w lutym 2008 r. przez Dyrekcję Generalną GROW Komisji Europejskiej i nadzorowana jest przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME).

Enterprise Europe Network jest współfinansowana w ramach programów COSME i HORIZON 2020 (programy wspierania konkurencyjności i innowacyjności europejskich MŚP). Łączne finansowanie wynosi ponad 180 milionów EURO. 40 % środków finansowych na działalność polskich ośrodków EEN pochodzi z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Enterprise Europe Network działa w ponad 60 krajach, nie tylko w Europie ale i na świecie, w ponad 600 organizacjach partnerskich (jak Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości) i skupia ponad 3.000 konsultantów i ekspertów.

Sieć oferuje mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał rozwojowy na rynkach międzynarodowych i ich potencjał innowacyjny. Sieć Enterprise Europe Network, poprzez mechanizm SME Feedback, jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej lepszą orientację w potrzebach MŚP oraz w tworzeniu prawa i standardów dopasowanych do ich potrzeb.

Zapewniamy wsparcie dla MŚP:

  • w przejściu na bardziej zrównoważone modele biznesowe
  • we wzmacnianiu ich pozycji  poprzez budowanie ich odporności biznesowej na przyszłe wyzwania
  • w dostosowywaniu rozwiązań cyfrowych do ich potrzeb biznesowych
  • w zwiększaniu ich potencjału w zakresie innowacji, rozwoju i opracowywania przełomowych produktów
  • w zakresie uzyskania im dostępu do rynków międzynarodowych i możliwości biznesowych

 

Więcej o sieci EEN znajdziesz na stronach een.ec.europa.eu

Wyznacz trasę