fbpx
PL

Szkolenie online: Praktyczne aspekty oznakowania CE dla MŚP (22.04.2024)

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie online pt. Praktyczne aspekty oznakowania CE dla MŚP”, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia br. na platformie Clickmeeting.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli firm MŚP, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat oznakowania CE oraz zrozumieć praktyczne aspekty oceny zgodności wyrobów.

Szkolenie poprowadzi Pan Paweł Piwowarczyk –  trener, ekspert i właściciel Centrum Edukacji Przedsiębiorcy CERTIOS, który od wielu lat wspiera przedsiębiorców z różnych branż w zakresie oceny zgodności wyrobów i certyfikacji znaku CE. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, ukończył liczne kursy w dziedzinie oznakowania CE, systemów ISO i doskonalenia umiejętności trenerskich. Pracę związaną z oznakowaniem CE rozpoczął w 2007 r., samodzielnie przeprowadził ok. 250 projektów wdrożeniowych oraz ponad 200 szkoleń dotyczących oznakowania CE, zarówno otwartych jak i zamkniętych dla grup od kilku do kilkudziesięciu osób. Współpracuje jako trener z jednostką TÜV Rheinland w ramach szkoleń z oznakowania CE. Jest autorem artykułów do gazet i branżowych portali internetowych. Specjalizuje się w ocenie zgodności z dyrektywami maszynową 2006/42/WE, niskonapięciową 2014/35/UE, o kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, RoHS II 2011/65/UE oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego dla wyrobów budowlanych 305/2011. Posiada doświadczenie w pracy Audytora Certyfikującego dla akredytowanych jednostek certyfikujących. Czynny konsultant i audytor w ramach standardów ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO/IEC 17025.

Termin i miejsce:

 • Data: 22.04.2024 r.
 • Godzina: 10.00 – 14.00
 • Miejsce: Platforma Clickmeeting

Oto kilka istotnych korzyści, jakie  uczestnik zyska poprzez udział w szkoleniu:

 1. Zrozumienie Wymogów Prawnych: Uczestnicy uzyskają pełne zrozumienie wymogów prawnych dotyczących oznakowania CE, w tym dyrektyw europejskich i ich implementacji w polskim systemie prawnym.
 2. Praktyczne Umiejętności: Szkolenie skupia się na aspektach praktycznych oznakowania CE, umożliwiając uczestnikom zdobycie konkretnych umiejętności potrzebnych do oceny zgodności produktów.
 3. Rola Podmiotów: Uczestnicy dowiedzą się, jakie są obowiązki i uprawnienia producentów, importerów, upoważnionych przedstawicieli i dystrybutorów w procesie oceny zgodności.
 4. Wiedza o Organizacji Dyrektyw: Poznanie dat strategicznych oraz zrozumienie prawa europejskiego i krajowego dotyczącego organizacji dyrektyw ułatwi uczestnikom orientację w procesie oznakowania CE.
 5. Zakres i Wyłączenia Dyrektyw: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat głównych części dyrektyw, zakresu i wyłączeń, co pozwoli im lepiej zrozumieć, które produkty podlegają oznakowaniu CE.
 6. Umiejętność Oceny Zgodności: Szkolenie dostarczy uczestnikom informacji na temat procedur oceny zgodności oraz roli jednostek notyfikowanych i akredytowanych, co umożliwi im właściwą ocenę zgodności produktów.
 7. Wybór Norm Technicznych: Uczestnicy dowiedzą się, jak dobierać normy techniczne zharmonizowane z dyrektywami oraz jakie są zasady ich wyszukiwania, co ułatwi im proces wdrażania oznakowania CE.
 8. Tworzenie Dokumentacji: Praktyczna wiedza na temat dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, deklaracji zgodności i tabliczek znamionowych CE pozwoli uczestnikom efektywnie tworzyć wymaganą dokumentację.
 9. Ekspertyza: Uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z wiedzy i doświadczenia eksperta, Pawła Piwowarczyka, który poprowadzi szkolenie i udzieli praktycznych wskazówek.
 10. Przygotowanie do efektywnego wdrożenia: Szkolenie umożliwi uczestnikom przygotowanie się do efektywnego wdrożenia oznakowania CE w praktyce swojej działalności, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności ich produktów na rynku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Praktyczne aspekty oznakowania CE dla MŚP”, które zapewni Państwu wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego oznakowania CE produktów  Waszej firmy. Ponadto mamy nadzieję, że uczestnictwo w szkoleniu będzie wartościowym doświadczeniem dla przedstawicieli firm MŚP, którzy chcą lepiej zrozumieć i skutecznie wdrożyć oznakowanie CE w swojej działalności.

Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo na dole tej strony (plik do pobrania).

Wymogi formalne:

 • szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego
 • z jednej firmy mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby
 • Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest przesłanie do dnia 18 kwietnia br., do godz. 12.00, wypełnionego formularza zgłoszeniowego online, znajdującego się poniżej na tej stronie.

Istnieje również możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa z ekspertem po szkoleniu. Jeśli chcą Państwo brać w nim udział, należy wypełnić formularz  zgłoszeniowy na indywidualne doradztwo z ekspertem, znajdującego się poniżej na tej stronie.

Doradztwo będzie ustalane indywidualnie z ekspertem po szkoleniu, w dogodnym dla obu stron terminie.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

Liczba miejsc jest ograniczona!

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie_online

  Informacja o firmie:

  Zgłaszamy udział następujących osób:

  Formularz zgłoszeniowy na indywidualne doradztwo z ekspertem_online

   Informacja o firmie:

   Zgłaszamy udział następujących osób:

   Pliki do pobrania

   Nazwa pliku
   Program szkolenia Pobierz plik

   Marta Kuzio - Wojda

   een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

   m.kuzio_wojda@zsrg.szczecin.pl

   +48 91 433 02 20

   Wyznacz trasę