PL

1.19 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła w dniu 24.06.2020 r. nabór na  wyłonienie operatora (Grantodawcy), który w dalszej kolejności przeprowadzi nabór wśród przedsiębiorców i będzie udzielał im granty.

Przedsiębiorcy nie mogą składać aktualnie wniosków w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020!

Właściwy nabór dla przedsiębiorców zostanie uruchomiony po wyborze operatora i będzie on przeprowadzony w drugiej połowie lipca br.

Dotacje dla mikro i małych firm będą  dofinansowane w ramach Działania 1.19 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19 w trybie nadzwyczajnym mającym na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

O zmianach i aktualnych naborach wniosków będziemy Państwa informować na naszej stronie www.

Informacje o naborach dla przedsiębiorców, znajdą Państwo również  na stronach:

Wyznacz trasę