fbpx
PL

Wsparcie ZUS i KAS dla przedsiębiorców w ramach Polskiego Ładu – szkolenie online (03.02.2022)

Kolejne szkolenie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie i Oddziału ZUS w Szczecinie dla przedsiębiorców.

3 lutego 2022 r., w godz. 9:00-11:30, Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie we współpracy z Oddziałem ZUS w Szczecinie przeprowadzi kolejne szkolenie  dla przedsiębiorców.  Spotkanie będzie poświęcone zmianom podatkowym i zmianom w ubezpieczeniach społecznych wprowadzonych Polskim Ładem.

Nasi eksperci przedstawią przedsiębiorcom następujące zagadnienia:
• Skala podatkowa,
• likwidacja odliczenia składki zdrowotnej,
• ulgi wprowadzone od 2022 roku,
• zasady pobierania i przekazywania zaliczek,
• przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu i płaceniu „pod stołem”,
• zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,
• wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu powołania do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania,
• realizacja obowiązków związanych z wypełnianiem dokumentów rozliczeniowych,
• zniesienie nieograniczonej w czasie możliwości składania korekt dokumentów rozliczeniowych,
• zmiana formy zawiadomienia przez ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
• obowiązek informowania przez ZUS płatników składek o kwocie nienależnie opłaconych składek,
• obowiązek posiadania profilu PUE przez płatników składek,
• finansowanie składki od wynagrodzeń z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzeń nieujawnionych.

Zdalne szkolenie odbędzie się w aplikacji MS Teams i jest bezpłatne.

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Wyznacz trasę