fbpx
PL

Na  jakie  działania  przedsiębiorstwo  może  uzyskać  dotację?

Jako przedsiębiorca masz stosunkowo szeroki wybór źródeł finansowania. Możesz skorzystać z programów ogólnokrajowych jak i regionalnych. Najważniejsze,  aby wybór oprzeć na analizie własnych możliwości,  biorąc pod uwagę kryteria jakie trzeba spełnić,  aby otrzymać środki finansowe.

Poniżej przedstawiamy dostęp do źródeł finansowania:

BADANIA i ROZWÓJ FIRM, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
Regionalny Program Operacyjny dla woj. zachodniopomorskiego http://www.rpo.wzp.pl/
Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój https://www.poir.gov.pl/
Polski Fundusz Rozwoju https://www.pfr.pl/
Instrument MŚP – HORYZONT 2020 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
Program Operacyjny – Infrastruktura i Środowisko https://www.pois.gov.pl/
 
OBSZARY WIEJSKIE
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich http://www.prow.wzp.pl/
 
INTERNACJONALIZACJA 
Promocja polskiego eksportu https://www.trade.gov.pl/
 
SZKOLENIA DLA FIRM
Szkolenia dofinansowane ze środków UE https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Regionalni pośrednicy
Polska Fundacja Przedsiębiorczości www.fur.pfp.com.pl, e-mail: j.ligenza@pfp.com.pl
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego www.zarr.com.pl, e-mail: uslugirozwojowe@zarr.com.pl
Koszalińska  Agencja  Rozwoju  Regionalnego www.karrsa.eu
 
FUNDUSZE  POŻYCZKOWE
Inicjatywa Jeremie http://www.jeremie.com.pl/
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy http://www.fundusz.szczecin.pl
Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju ZFR - ZARR
Fundusz  POMERANUS http://www.pfp.com.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości https://www.parp.gov.pl/pozyczka-na-rozwoj
Pożyczki dla firm - Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Pożyczki dla mikro, małych i średnich firm - ZARR S.A.
Wyznacz trasę