fbpx
PL

Menadżer – sprawne zarządzanie organizacją z kompetencjami przyszłości (10.06.2023)

Zapraszamy serdecznie na weekendowe Warsztaty

pt. „Menadżer – sprawne zarządzanie organizacją z kompetencjami przyszłości”

Opis warsztatów:

Nowy warsztat edytowany jest dla menedżerów spogląda daleko w przyszłość. Co go wyróżnia to to , że ukazuje całościowy sposób widzenia organizacji jako systemu naczyń połączonych. Szeroki zakres tematyczny oraz liczne przykłady z życia (trenerów którzy będą go prowadzić) ukazują uczestnikom główne problemy występujące w rzeczywistych organizacjach, a także skuteczne metody rozwiązywania tych zagadnień. Walutą dzisiejszych czasów jest skupienie uwagi na ludziach. Ponieważ ludzka uwaga stała się ograniczonym zasobem ekonomicznym, walutą naszych czasów. Sposób moderowania dyskusji zmusza uczestników do myślenia, prowokuje ich do spojrzenia na własną organizację z nowej perspektywy kompetencji przyszłości.

Dla kogo: przedsiębiorców, szefów, właścicieli firm MŚP jak również dużych. Menadżerów zajmujących się kształtowaniem rzeczywistości i przyszłości organizacyjnej swoich przedsiębiorstw.

Ilość godzin:

20 godzin po 5 godzin dziennie, czyli 4 dni.

Warsztaty prowadzone są weekendowo:

10-11.06.2023 r.

17-18.06.2023 r.

TRENER:   Grażyna Nowicka –  Trener biznesu, Coach ICF ACC, Certyfikowany Trener Metody Points of You. Pracuje w oparciu o kodeks etyczny i standardy International Coach Federation (ICF) na terenie Polski i UE. Specjalizuje się w doradztwie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi projekty takie jak: wartościowanie stanowisk pracy, budowanie systemów wynagradzania i motywowania pracowników, wdrażanie systemów ocen pracowniczych, zarządzanie kompetencjami oraz zarządzanie celami. Jako Coach specjalizuje się we wspieraniu w osiąganiu celów osobistych i zawodowych wzmacniając klarowność wizji, poczucie własnej wartości i pewności siebie osoby coachowanej. Zrealizowała ponad 12 000 godzin na sali szkoleniowej oraz ponad 500 godzin doradztwa.  Posiada szczególny talent do rozpoznawania potencjału i talentów u ludzi, dzięki czemu wspiera ich w budowaniu satysfakcjonującej kariery zawodowej. Absolwentka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie – kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, tytuł zawodowy: Human Resources Manager. Jej pasją jest znajdowanie rozwiązań tam, gdzie inni dostrzegają jedynie problemy. Interesuje się inteligencją emocjonalną, która pomaga jej lepiej rozumieć zawiłości ludzkich emocji.

PROGRAM WARSZTATÓW:

I. Uchwycenie zarządzania stresem

 1. Organizacja siebie w pracy – dobre nawyki
 2. Czy stres może mnie wyeliminować w relacjach z pracownikami
 3. Ja w emocjach i odczuciach
 4. Doraźne i błyskawiczne metody antystresowe:
 • Swobodne krzesła
 • Oddech ognia
 • Balans antystresowy – drzewo
 1. Złota lista inspiracji
 • WORK LIFE BALANCE
 • szybka regeneracja sił i odzyskiwanie energii życiowej,
 • wizualizacja, mapa marzeń
 • Mindfulness – praktyka uważności

II. Kompetencje przyszłości

 1. Kompetencje przyszłości, które należy rozwijać:
 • Uważność przynosi lepsze relacje w zarządzaniu zmianą
 • Elastyczność poznawcza
 • Analityczne i logiczne myślenie
 • Inteligencja społeczna i emocjonalna
 • Crossowanie umiejętności
 • Zdolność do pracy w wielokulturowych, globalnych środowiskach
 • Praca w wirtualnych zespołach
 • Praca w szumie informacyjnym
 1. Tworzenie nowych wartości
 • Hierarchia wartości (wg Maxa Schelera)
 • Wartości niższe to takie, które umożliwiają realizację wartości wyższych
 • Każda wartość ma swoją wartość negatywną
 • Wartości hedonistyczne
 • Wartości witalne
 • Wartości utylitarne
 • Wartości duchowe
 • Wartości religijne
 •   Czy wartości się zmieniają?
 1. Odpowiedzialność i współodpowiedzialność
 • Praca z poczuciem sensu oraz umiejętność dania pracownikowi poczucia wpływu na rzeczywistość
 • Praca z coachem lub mentorem

III. Przemiana osobista – transformacja

 • Coachingowy styl zarządzania w praktyce
 • Świadome i odpowiednie wykorzystanie pełnej palety stylów zarządzania
 • Prawidłowe wykorzystanie stylu zarządzania z wykorzystaniem odpowiednich modeli coachingu biznesowego i kompetencyjnego
 • Prawidłowe stosowanie odpowiednich struktur coachingowych (GROW)
 • Relacje coachingowe – feadback, mocne pytania parafraza, język ciała, metafora, strukturyzowanie

IV. Inteligencja emocjonalna

 • Zarządzanie emocjami
 • Emocje w trakcie lockdownu – kryzysie/zmiany
 • Energia emocjonalna
 • Energia słów i myśli

V. Sprzyjająca dobrostanowi organizacja pracy

 1. Analiza własnego stylu organizacji pracy
  • Diagnozowanie nawyków i zachowań w pracy – Ćwiczenie (Arkusz)
  • Mocne i słabe strony aktualnego stylu organizacji pracy
  • Czym są i jak wyeliminować „przeszkadzacze”?
 2. Organizacja pracy przez cele.
  • Definiowanie celów – zasada SMART
  • Planowanie krótko- i średnioterminowe
  • Indywidualne metody i techniki wyznaczania i realizacji celów

VI. Zarządzanie sobą w procesie zmiany

 1. Formy zmiany i etapy procesu zmiany
 2. Zmiana zawodowa, zmiana osobista, zmiana organizacji, zmiana bliższego i dalszego otoczenia społecznego i zawodowego
 3. Diagnozowanie reakcji na zmianę – Ćwiczenie (Arkusz)
 4. Motywacja do osiągania celów zawodowych i osobistych w procesie zmiany

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Formularz zgłoszeniowy_on-line należy przesłać do dnia 02 06 2023 r.

(przesłanie formularza zgłoszeniowego  nie wiąże się z koniecznością natychmiastowej wpłaty, zgłoszenie gwarantuje Państwu miejsce na kursie)

KOSZT SZKOLENIA:

dla jednej osoby z firmy: 800,00 zł/os. netto +VAT

dla drugiej i kolejnej osoby z firmy: 750,00 zł/os. netto +VAT

Wpłaty należy dokonać po zebraniu się pełnej grupy szkoleniowej, o czym Państwo zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie.

Dane do wpłaty:

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – SCP

ul. Kolumba 86

70-035 Szczecin

nr konta bankowego: 41 1240 3927 1111 0000 4100 9002

Formularz_on-line

  Informacja o firmie:

  Zgłaszamy udział następujących osób:

  Marta Kuzio - Wojda

  een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

  m.kuzio_wojda@zsrg.szczecin.pl

  +48 91 433 02 20

  Nadchodzące szkolenia i kursy

  Wyznacz trasę