fbpx
PL

Szkolenie_Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów (21.09.2023)

Zapraszamy Państwa serdecznie na szkolenie pt. „Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów”

Szkolenie odbędzie się w dniu 21.09.2023 r., przy ul. Kolumba 88/89, w sali 225 na I piętrze.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, gdyż jest prowadzone w oparciu o różne ćwiczenia.

TRENER:   Grażyna Nowicka –  Trener biznesu, Coach ICF ACC, Certyfikowany Trener Metody Points of You. Pracuje w oparciu o kodeks etyczny i standardy International Coach Federation (ICF) na terenie Polski i UE. Specjalizuje się w doradztwie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi projekty takie jak: wartościowanie stanowisk pracy, budowanie systemów wynagradzania i motywowania pracowników, wdrażanie systemów ocen pracowniczych, zarządzanie kompetencjami oraz zarządzanie celami. Jako Coach specjalizuje się we wspieraniu w osiąganiu celów osobistych i zawodowych wzmacniając klarowność wizji, poczucie własnej wartości i pewności siebie osoby coachowanej. Zrealizowała ponad 12 000 godzin na sali szkoleniowej oraz ponad 500 godzin doradztwa.  Posiada szczególny talent do rozpoznawania potencjału i talentów u ludzi, dzięki czemu wspiera ich w budowaniu satysfakcjonującej kariery zawodowej. Absolwentka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie – kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, tytuł zawodowy: Human Resources Manager. Jej pasją jest znajdowanie rozwiązań tam, gdzie inni dostrzegają jedynie problemy. Interesuje się inteligencją emocjonalną, która pomaga jej lepiej rozumieć zawiłości ludzkich emocji.

PROGRAM SZKOLENIA:

Ustalenie zasad współpracy podczas szkolenia i poznanie oczekiwań Uczestników (Kontrakt i Oczekiwania).

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wypracowanie własnych asertywnych sposobów zachowania się w trudnych sytuacjach. uczestnicy poznają mechanizmy powstawania konfliktów oraz dowiedzą się, jak je rozwiązywać, by budować pozytywne relacje w życiu zawodowym i prywatnym.

W obiegowym ujęciu asertywność to sztuka odmawiania. Tymczasem asertywność to filozofia postępowania z innymi ludźmi, której nie da się zamknąć w jednej umiejętności. Proponowane szkolenie z jednej strony daje konkretne techniki, które można zastosować w codziennym życiu zawodowym i prywatnym, z drugiej pozwala na rozpoznanie siebie samego w skalach asertywności. ponadto uczestnicy szkolenia na poziomie postaw, technik oraz na poziomie zachować uczą się postępować w taki sposób aby budować długotrwałe, przyjazne i uczciwe relacje z innymi ludźmi. Uczestnicy szkolenia poznają również mechanizmy, którym ulegają w sytuacjach konfliktowych, co pozwoli im stać się podmiotem a nie przedmiotem dynamiki konfliktu. Będą mogli w sposób celowy i świadomy zarządzać na poziomie osobistym konfliktem oraz ułatwić zrozumienie sytuacji osobom, które nie będą posiadały wiedzy wyniesionej z tego szkolenia. Proponowany warsztat poza zrozumieniem procesu, wyposaży uczestników w praktyczne narzędzia, które ułatwią przeciwdziałanie konfliktom lub/i będą pomocne w jego rozwiązywaniu na poziomie integratywnym (realizacja wszystkich stron sporu).

SZKOLENIE ROZWIJA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJE:

 • Autodiagnoza własnej asertywności
 • Ocenianie rozmówców na kontinuum asertywności/agresywności/uległości i manipulacji
 • Definiowanie praw własnych w relacji z innymi
 • Umiejętność asertywnej odmowy
 • Umiejętność asertywnego proszenia
 • Asertywne reagowanie na krytykę
 • Umiejętność przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnej
 • Budowanie relacji w oparciu o asertywność
 • Rozpoznawanie spirali konfliktu
 • Ocena na jakim poziomie odbywa się konflikt (wartości, danych, relacji, strukturalny, interesów)
 • Rozpoznawanie własnych skłonności w sytuacjach konfliktowych
 • Przesuniecie konfliktu z obszaru nierozwiązywalnego na obszar rozwiązywalny

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. CO TO JEST ASERTYWNOŚĆ?
 • postawa asertywna
 • postawa uległa
 • postawa agresywna
 • postawa manipulacyjna
 • umiejscowienie siebie w skali asertywności

2. UMIEJĘTNOŚCI ASERTYWNE

 • Asertywna prośba
 • Asertywna odmowa
 • Asertywna pochwała
 • Konstruktywna krytyka
 • Asertywny styl prowadzenia rozmów
 • Stawianie granic w kontaktach z innymi

3. NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT ASERTYWNOŚCI – POCZUCIE WARTOŚCI

 • Związek monologu wewnętrznego z poczuciem wartości
 • Postawy życiowe według Harrisa
 • Zdania tłumaczące nieasertywne działanie

4. SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z MANIPULACJĄ I AGRESJĄ

 • Komunikat Ja
 • Asertywne wyrażanie gniewu
 • Asertywna reakcja na krytykę

5. WPROWADZENIE W KONFLIKT

 • Czy jest konflikt i kiedy występuje?
 • Potencjalna sytuacja konfliktowa – cechy
 • Rzeczywista sytuacja konfliktowa – cechy
 • Rodzaje konfliktów
 • Intrapersonalny/Interpersonalny/Grupowy
 • o sumie zerowej/ motywów mieszanych
 • Formalny/nieformalny

6. ROZPOZNANIE WŁASNYCH SKRYPTÓW ZACHOWANIA W KONFLIKCIE

 • Nastawienie na wygraną
 • Uległosć
 • Unikanie
 • Kompromis
 • Manipulacja
 • Poszukiwanie rozwiązań integratywnych

7. KOŁO KONFLIKTU

 • konflikt wartości
 • konflikt relacji
 • konflikt danych
 • konflikt strukturalny

8. POSTĘPOWANIE W RÓŻNYCH SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

 • Poziom działań realnych
 • Poziom psychologiczny
 • Wygrany/przegrany
 • Na pół wygrany/ na pół przegrany
 • Wygrany/wygrany
 • Brak rozwiązania
 • Przegrany/wygrany

9. Techniki rozwiązywania konfliktów na linii pracownik – pracownik

 • Rozwiązywania integratywne
 • poziom stanowiska
 • poziom interesu

10. Podsumowanie w formie praktycznych wniosków

Wnioski

 • na poziomie osobistym
 • na poziomie grupy

 

 

Formularz zgłoszeniowy_on-line należy przesłać do dnia 15 09 2023 r. na adres: szkolenia@zsrg.szczecin.pl

(przesłanie formularza zgłoszeniowego  nie wiąże się z koniecznością natychmiastowej wpłaty, zgłoszenie gwarantuje Państwu miejsce na kursie)

KOSZT SZKOLENIA:

dla jednej osoby z firmy: 450,00 zł/os. netto

dla drugiej i kolejnej osoby z firmy: 400,00 zł/os. netto

Wpłaty należy dokonać po zebraniu się pełnej grupy szkoleniowej, o czym Państwo zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie.

Dane do wpłaty:

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – SCP

ul. Kolumba 86

70-035 Szczecin

nr konta bankowego: 41 1240 3927 1111 0000 4100 9002

Formularz zgłoszeniowy_on_line

  Informacja o firmie:

  Zgłaszamy udział następujących osób:

  Marta Kuzio - Wojda

  een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

  m.kuzio_wojda@zsrg.szczecin.pl

  +48 91 433 02 20

  Wyznacz trasę