fbpx
PL

Szkolenie_Radzenie sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym i dbałość o swoje emocje oraz równowaga praca-życie (23.03.2023)

Zapraszamy Państwa serdecznie na szkolenie pt. „Radzenie sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym i dbałość o swoje emocje oraz równowaga praca-życie” (szkolenie płatne)

Szkolenie odbędzie się w dniu 23.03.2023 r.,  przy ul. Kolumba 88-89, w sali 202 na I piętrze.

W pędzie codzienności zapominamy o sobie i o tym, że my jesteśmy najważniejsi. Nasze emocje i odbieranie środowiska w jakim funkcjonujemy, głównie poprzez pracę, nasz organizm odbiera różnego rodzaju bodźce zewnętrzne, nie zawsze radząc z tym sobie  należycie. Nasze życie bez emocji byłoby spokojne, błogie, ale również nudne i „bez uniesień”. Są emocje, których chętnie doświadczamy, ale też takie, których unikamy. Odczuwanie emocji jest wpisane w nasze życie. Niezmiernie ważne jest to, abyśmy adekwatnie reagowali na bodźce płynące z otoczenia. To, co nas spotyka w życiu prywatnym oraz zawodowym wymaga reinterpretacji, wsparcia różnych osób oraz umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym, którego możemy doświadczyć.

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników firm, pracowników administracji publicznej, którzy chcą znaleźć odpowiedzi na pytania czasami trudne i niewygodne. Takim szkoleniem pomożemy Państwu w rozumieniu oczekiwać i uwzględnimy charakter ich pracy. 

Zajęcia – oparte na niezbędnej ilości wiedzy na temat stresu oraz wypalenia zawodowego, dają uczestnikom narzędzia do analizy i autoanalizy, dzięki którym zwiększy się świadome podejście do omawianych zagadnień. Otrzymają Państwo praktyczne narzędzia, które pomogą Wam minimalizować negatywne skutki stresu w ich życiu. Proponowane szkolenie ma formę warsztatową z elementami wykładu.

CELE SZKOLENIA:

 • uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu prawa i psychologii potrzebną do przeciwdziałania, a także radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy w miejscu pracy
 • pracownicy uczestniczący w szkoleniu dowiedzą się, jak dbać o swoje emocje i je rozpoznawać
 • świadomości przyczyn stresu w życiu zawodowym i prywatnym
 • umiejętności rozpoznawania pierwszych i kolejnych sygnałów stresu
 • zrozumienie przebiegu reakcji stresowej, aby świadomie reagować lub zapobiegać
 • dzięki szkoleniu pracownicy będą potrafili szybko rozpoznać już nawet pierwsze sygnały, które mogą świadczyć o mobbingu, a także podjąć decyzję w jaki sposób postąpić w takiej sytuacji
 • lepiej poznają siebie i swoje schematy postępowania oraz wzorce myślenia
 • zwiększą kontrolę nad czynnikami wywołującymi stres zawodowy
 • wzmocnią wiarę w siebie
 • dowiedzą się jak podejmować bardziej świadome decyzje

TRENER:   Grażyna Nowicka –  Trener biznesu, Coach ICF ACC, Certyfikowany Trener Metody Points of You. Pracuje w oparciu o kodeks etyczny i standardy International Coach Federation (ICF) na terenie Polski i UE. Specjalizuje się w doradztwie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi projekty takie jak: wartościowanie stanowisk pracy, budowanie systemów wynagradzania i motywowania pracowników, wdrażanie systemów ocen pracowniczych, zarządzanie kompetencjami oraz zarządzanie celami. Jako Coach specjalizuje się we wspieraniu w osiąganiu celów osobistych i zawodowych wzmacniając klarowność wizji, poczucie własnej wartości i pewności siebie osoby coachowanej. Zrealizowała ponad 12 000 godzin na sali szkoleniowej oraz ponad 500 godzin doradztwa.  Posiada szczególny talent do rozpoznawania potencjału i talentów u ludzi, dzięki czemu wspiera ich w budowaniu satysfakcjonującej kariery zawodowej. Absolwentka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie – kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, tytuł zawodowy: Human Resources Manager. Jej pasją jest znajdowanie rozwiązań tam, gdzie inni dostrzegają jedynie problemy. Interesuje się inteligencją emocjonalną, która pomaga jej lepiej rozumieć zawiłości ludzkich emocji.

PROGRAM SZKOLENIA:

Specyfika zjawiska mobbingu

 • w ujęciu prawnym
 • w ujęciu psychologicznym
 • w ujęciu socjologicznym

Formy mobbingu, charakterystyka mobberów i ofiar

 • mobbing w relacjach podwładny – przełożony
 • mobbing w relacjach przełożony – podwładny
 • mobbing w strukturze poziomej
 • ofiary mobbingu
 • 45 cech mobbingu wg. Heinza Leymanna

Przyczyny mobbingu

 • cechy zarządzającego – osoba egocentryczna, o wielkim poczuciu własnej wartości, przeceniająca swoją wiedzę; odwrócenie uwagi od własnej niekompetencji
 • szczególna pozycja społeczna ofiary mobbingu – prześladowanie osób niepełnosprawnych, mężczyzn pracujących w „damskich zawodach” czy też kobiet w zawodach „typowo męskich”

Fazy mobbingu

 • wczesna – faza konfliktu
 • nasilenia – nękanie, izolacja, odmowa komunikacji. U pracownika pojawia się strach przed pójściem do pracy
 • eliminacja ofiary – skrajne działania mobbingowe – fizyczna, społeczna i psychiczna degradacja ofiary

Skutki mobbingu:

 • finansowe
 • PR-owe
 • HR-owe
 • zdrowotne
 • organizacyjne (pracownicze, dla przełożonych)

Fałszywe oskarżenia o mobbing i radzenie sobie z nimi

 • fałszywa ofiara
 • problem rozróżnienia ofiary od fałszywej ofiary

Manipulacja

 • manipulowanie drugą osobą
 • manipulowanie informacją o drugiej osobie
 • manipulowanie informacją dotyczącą własnej osoby

Zapobieganie mobbingowi oraz innym formom przemocy w pracy

 • odpowiedzialność pracownika
 • odpowiedzialność prawno-karna pracodawcy
 • odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu Pracy
 • odpowiedzialność cywilnoprawna
 • instrumenty dyscyplinujące

Pojęcie „stresu” – pozytywne i negatywne następstwa jego występowania 

 • czym jest stres?
 • typowe objawy stresu – w jaki sposób szybko na nie reagować?
 • w jaki sposób może wpływać na nasze myślenie i działanie?
 • jakie zmiany wywołuje stres w zachowaniach i fizjologii?

Doraźne i błyskawiczne metody antystresowe:

 • „doraźne krzesła”
 • „3-krotny oddech”
 • zmiana kontekstu lub przedsięwzięcia fizyczne

Typowe źródła stresu

 • eustres i dystres
 • wewnętrzne źródła związane z typem osobowości
 • co to jest osobowość typu A – wpływ na zdrowie
 • niska samoocena i jej wpływ na kształtowanie obrazu naszej rzeczywistości
 • sposoby radzenia sobie z krytyką
 • zewnętrzne źródła stresu
 • przekonania nabyte i jak „odebrać im moc”?
 • czy rządzę moim wewnętrznym krytykiem?
 • w jaki sposób zwalczać zjawisko „wypalenia” w pracy – ćwiczenia motywacyjne

Sposoby redukcji stresu – początek

 • Motywacja czyli po co Tobie Równowaga DOM-RODZINA
 • Ćwiczenia i zabawy ruchowe
 • Jak stosować „szczepionkę antystresową”?
 • systemy oddechowe – tor przeponowy i piersiowy

Antystresowy styl życia, czyli jak kontrolować emocje i zapobiegać zbyt wysokiemu poziomowi stresu:

 • postawy i ich funkcje a własne wartości – regulacja emocji
 • inteligencja emocjonalna w praktyce
 • techniki asertywne dla nieasertywnych
 • trening w warunkach inicjowanego konfliktu
 • kotwiczenie pozytywnych emocji

Formularz zgłoszeniowy_on-line należy przesłać do dnia 10 03  2023 r. na adres: szkolenia@zsrg.szczecin.pl

(przesłanie formularza zgłoszeniowego  nie wiąże się z koniecznością natychmiastowej wpłaty, zgłoszenie gwarantuje Państwu miejsce na kursie)

KOSZT SZKOLENIA:

dla jednej osoby z firmy: 450,00 zł/os. +VAT 23 %

dla drugiej i kolejnej osoby z firmy: 400,00 zł/os. + VAT 23%

Wpłaty należy dokonać po zebraniu się pełnej grupy szkoleniowej, o czym Państwo zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie.

Dane do wpłaty:

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – SCP

ul. Kolumba 86

70-035 Szczecin

nr konta bankowego: 41 1240 3927 1111 0000 4100 9002

Formularz zgłoszeniowy_on_line

  Informacja o firmie:

  Zgłaszamy udział następujących osób:

  Marta Kuzio - Wojda

  een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

  m.kuzio_wojda@zsrg.szczecin.pl

  +48 91 433 02 20

  Nadchodzące szkolenia i kursy

  Wyznacz trasę