fbpx
DE

Projekt  rewitalizacji  ulicy  Kolumba  w  Szczecinie

Celem projektu jest realizacja obowiązujących ustaleń planu miejscowego – zmiana istniejącego rzeczywistego stanu zapaści społecznej i technicznej tego obszaru.

Obumieranie rejonu ulicy Kolumba, jest procesem, który można zatrzymać, a nawet odwrócić. Obszar ul. Kolumba, jest miejscem zdegradowanym w aspekcie społecznym, infrastrukturalnym oraz funkcjonalnym. Jest to obszar, który może stać się regionem z bardzo dobrym poziomem mieszkalnictwa, różnorodną ofertą kulturalną, rekreacyjną, lokalnym miejscem pracy i inkubatorem drobnej przedsiębiorczości. Może stać się miejscem, do którego chętnie będą przeprowadzać się mieszkańcy innych części miasta, a nawet kraju oraz inwestorzy.

Wdrożenie kompleksowych zmian rewitalizacyjnych rejonu ul. Kolumba, w aspekcie zmian infrastrukturalnych, społecznych, ekonomicznych, technicznych oraz wzmacnianie wielopłaszczyznowych funkcji mieszkalnych, gospodarczych, turystycznych oraz kulturalnych sprzyja poprawie jakości życia, zmniejsza presję inwestycyjną oraz obniży koszty funkcjonowania miasta.

Wykorzystanie potencjału oraz waloru miejsca przyczyni się do pełnego sukcesu rewitalizacji ul. Kolumba  w naszym mieście Szczecinie.

Pozytywny aspekt, widzimy również w postrzeganiu miasta Szczecina, jako przyjaznego turystom i inwestorom. Różnorodne usługi, jakie mogą być oferowane turystom odwiedzającym Szczecin mogą być niezliczone oraz przydatne w aspekcie rozwoju potencjału tego miejsca.

Proponowane działania podniosą atrakcyjność i wartość wszystkich nieruchomości w otoczeniu, w tym nieruchomości miejskich.

Przedmiotowy projekt, zmieni charakter miejsca i odwróci postępujący proces degradacji ulicy Kolumba.

Nasz projekt ilustruje rewitalizację i reurbanizację ważnej części miasta.

Jest ofertą racjonalnego gospodarowania i odnowienia istniejącego zasobu w sąsiedztwie centrum.

Galeria zdjęć

Zapraszam do współpracy

Zbigniew Pluta

zsrg@zsrg.szczecin.pl

z.pluta@zsrg.szczecin.pl

(91) 489 22 74

(91) 489 20 51

Die Strecke anzeigen