PL

O nas

Historia

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości jest organizacją non-profit, która od ponad 20 lat wspiera i promuje rozwój gospodarczy regionu. Jesteśmy jedną z najstarszych instytucji tego typu w całym kraju, a nasze działania i usługi świadczone są na najwyższym poziomie przez wykwalifikowanych specjalistów. Zrealizowaliśmy już ponad 40 projektów w różnych obszarach.

Nasze cele i misja

Głównym celem działania naszego Stowarzyszenia jest promocja i rozwój przedsiębiorczości w regionie. Swoją pomocą obejmujemy zarówno sektor  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i osoby bezrobotne oraz pracujące. Świadczymy usługi szkoleniowe, informacyjne i doradcze oraz oferujemy miejsca do prowadzenia firmy. Naszą misją jest wspieranie ludzi i przedsiębiorstw w rozwoju ich kompetencji, potencjału oraz konkurencyjności na rynku. Stowarzyszenie skupia się na przyjmowaniu punktu widzenia klientów i indywidualnie dostosowuje zakres pomocy.

Klauzula informacyjna RODO_ochrona danych osobowych

Jak chronimy Twoje dane

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pania danych osobowych jest Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości (dalej: ZSRG-SCP), z siedzibą w Szczecinie (70-035) przy ul. Kolumba 86
 2. Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: zsrg@zsrg.szczecin.pl
 3. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe były bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Dane osobowe udostępnione Administratorowi za pośrednictwem serwisu ZSRG_SCP, pod adresem: www.zsrg.szczecin.pl – poprzez formularz kontaktowy on-line oraz formularz zgłoszeniowy on-line na wydarzenia i szkolenia, przetwarzane będą: a)  w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZSRG – SCP jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzezc klientów, marketingu usług ZSRG-SCP, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez ZSRG-SCP lub w których ZSRG-SCP uczestniczy oraz o działaności ZSRG-SCP (np. w ramach newslettera), w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.zsrg.szczecin.pl (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f RODO);   b) w celu wykonywania umów zawieranych przez ZSRG – SCP z klientami, w tym organizowania szkoleń, rekrutacji uczestników i udziału w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez ZSRG – SCP, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z ZSRG – SCP (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.b RODO) c) w celu wysyłania najważniejszych informacji w formie newslettera w zakresie związanym z działalnością partnerów ZSRG – SCP (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO)      d)  Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZSRG – SCP (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia możne uniemożliwić nam np. kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności ZSRG – SCP lub wykonanie usługi.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio  lub pośrednio z ZSRG-SCP, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT i inne podmioty przetwarzające dane w imieniu ZSRG-SCP na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.
 7. Dane osobowe będą prezechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również  relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń, a także do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZSRg-SCP jako administratora. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do  treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jeżeli nie chcą Państwo, aby ZSRG – SCP przetwarzało Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.
 10. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Nasze atutyProfesjonalizm

Nasze działania cechuje wysoki profesjonalizm potwierdzony referencjami od naszych klientów i partnerów biznesowychDoświadczenie

Nasze działy zorganizowały łącznie ponad 500 szkoleń, umożliwiając zdobycie nowych kwalifikacji ponad 4000 osóbOtwartość

Współpracujemy z Komisją Europejską, Ministerstwami i władzami lokalnymi oraz przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjamiUkierunkowanie na rozwój

Dzięki projektom realizowanym przez ZSRG przy wsparciu Unii Europejskiej powstało blisko 200 nowych firmSkuteczność

Rozesłaliśmy ponad 2000 ofert kooperacji dla polskich firm oraz organizujemy giełdy
kooperacyjneOrganizacyjna perfekcja

Giełdy kooperacyjne, szkolenia, usługi doradcze, rozwój firm, wsparcie dla osób bezrobotnych, realizacja projektów z UE

W strukturze ZSRG - SCP działają:

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

udostępnia pomieszczenia młodym i rozwijającym się firmom, aby skutecznie mogły konkurować na rynku.

Czytaj więcej

OŚRODEK SZKOLENIOWY

organizuje szkolenia finansowane z programów Unii Europejskiej oraz szkolenia w systemie kształcenia ustawicznego.

Czytaj więcej

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

doradza, informuje, szkoli. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej pomagamy bezpłatnie polskim przedsiębiorcom w znalezieniu na rynkach zagranicznych sprawdzonych partnerów do współpracy; pośredniczymy w negocjacji umów kooperacyjnych; pomagamy odnaleźć się w gąszczu unijnych przepisów oraz w znalezieniu właściwego programu dofinansowania; analizujemy i pomagamy sprecyzować potrzeby innowacyjne przedsiębiorstwa; poszukujemy dla firm dostępnych technologii i rozwiązań.

Czytaj więcej

STUDENCKI KLUB PRZEDSIĘBIORCY

organizuje szkolenia dla przyszłych przedsiębiorców – uczymy studentów jak założyć i prowadzić własną firmę oraz jak zaistnieć na polskim i europejskim rynku gospodarczym.

Zapraszam do współpracy
biznesowej

 

Prezes Zarządu, Zbigniew Pluta

Rekomendacje, nagrody, wyróżnienia

W 2012 roku uzyskaliśmy tytuł najlepszego projektodawcy EFS w ramach Zachodniopomorskich Magnolii EFS.

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2012

Z zadowoleniem stwierdzam, że dotychczasowa współpraca Gminy Goleniów z  ZSRG – SCP układa się bardzo dobrze. Za największy sukces uznaję zorganizowane przez ZSRG – SCP spotkanie z inwestorami, które dało impuls do nawiązania przez Gminę Goleniów kontaktów z Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Kostrzyniu.

Burmistrz Gminy Goleniów

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, dziękuje za aktywne działanie na rzecz rozwoju Pomorza. Dzięki zorganizowanemu przez ZSRG – SCP, Forum Gospodarczemu z udziałem przedsiębiorców z Polski i Niemiec, Słupska Strefa Ekonomiczna pozyskała nowego inwestora zagranicznego.

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Podziękowania za aktywny i twórczy udział w realizacji programu Dni Techniki Pomorza Zachodniego „Innowacyjność – szansą rozwoju województwa zachodniopomorskiego”

NOT Szczecin
Wyznacz trasę