fbpx
PL

Badanie opinii przedsiębiorców

Inicjatywa „SME FEEDBACK” – PRZEDSIĘBIORCO WYPOWIEDZ SIĘ

Funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku zależy od jakości przepisów prawa funkcjonującego w Unii Europejskiej. Poprawa jakości tego prawa i jego dostosowanie do oczekiwań uczestników Wspólnego Rynku, w tym do oczekiwań MŚP, możliwe jest m.in. poprzez inicjatywę SME Feedback.

Celem tej inicjatywy jest umożliwienie wypowiadania się przedsiębiorców na temat funkcjonujących lub brakujących rozwiązań prawnych UE, kłopotów z ich wdrażaniem lub niedostosowaniem, interpretacji prawa przez instytucje, utrudnień przy świadczeniu usług w państwach UE oraz na temat jakichkolwiek innych spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Wypowiadanie się przedsiębiorców na te tematy możliwe jest poprzez indywidualne zgłaszanie problemów do systemu lub poprzez konsultacje on-line.

Zgłaszanie problemów przedsiębiorców do KE

Mechanizm zgłaszania jest prosty: możesz zgłosić nam problem w związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego w działalności Twojej firmy a my wprowadzimy go do bazy danych mechanizmu SME Feedback Komisji Europejskiej.

Informacje wprowadzone do internetowej bazy są wykorzystywane jako materiał do analizy i dyskusji funkcjonującego prawa, jako materiał do opracowania nowych rozwiązań prawnych lub w celu przygotowania pytań i zagadnień do konsultacji on-line.

Aby zgłosić zaistniały problem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo lub wypełnij załączony poniżej Formularz i prześlij go mailem na adres: een@zsrg.szczecin.pl 

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, w celu dalszego prowadzenia sprawy. Jeśli okaże się, że problem można rozwiązać przy pomocy systemu SOLVIT, nasz konsultant pomoże Ci zgłosić tam problem.

Konsultacje on-line

Kolejnym elementem mechanizmu SME – Feedback są ogłaszane przez KE konsultacje on-line. Przedsiębiorca albo działający w jego imieniu ośrodek EEN może wyrazić swoją opinie na tematy związane z prawodawstwem i standardami UE poprzez wypełnienie ankiety on-line. To prosty i nieskomplikowany mechanizm wywierania wpływu na KE.

Aktualne konsultacje

1. Zapraszamy do udział w badaniu Komisji Europejskiej dla MŚP, które dotyczy: Transgraniczne rozstrzyganie sporów podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw: europejskie ramy (forma: konsultacje otwarte)

Przedsiębiorco, zapraszamy do wypełnienia ankiety – dzięki niej masz wpływ na działania Komisji Europejskiej względem MŚP.
Jak ułatwić transgraniczne rozstrzyganie sporów podatkowych, z którymi stykają się przedsiębiorstwa w UE?

Aktualne konsultacje mają na celu zebranie opinii małych i średnich przedsiębiorstw na temat: jak poprawić rozwiązywanie transgranicznych sporów podatkowych dla MŚP, które są obecnie dostępne w 24 językach.
Dzięki temu programowi organy podatkowe mogłyby wspólnie rozstrzygać – w sposób prewencyjny – transgraniczne kwestie podatkowe, z którymi stykają się małe i średnie przedsiębiorstwa działające w UE.

Celem konsultacji jest dostarczenie Komisji Europejskiej informacji zwrotnych od firm na temat ich ostatnich doświadczeń z rozwiązywaniem problemów związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w sytuacjach transgranicznych.

Wyniki ankiety pomogą:

  • zweryfikować potrzebę takiego programu w UE oraz
  • udoskonalić charakterystykę programu (aspekty proceduralne, charakter decyzji, ramy czasowe itp.)

Będą zatem odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłego programu.

Szczegóły na temat programu można znaleźć na stronie:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation_pl

Do kogo ankieta jest kierowana?

  • głównie do firm, ale może być również wypełniona przez
  • stowarzyszenia,
  • prawników,
  • organizacje pozarządowe itp.

Skupiono się na roli administracji podatkowej – w kraju respondenta lub w innych państwach członkowskich.

ANKIETA:
Link do ankiety
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Europeanframeworktaxdisputessurvey  – można wybrać język polski
Termin udzielenia odpowiedzi: 15 września 2021 r.

 

2. Konsultacje panelowe z udziałem MŚP w sprawie opóźnień w płatnościach.

Badanie ankietowe ma na celu budowanie kultury odpowiedzialnych płatności w UE: poprawa skuteczności dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach (2011/7/UE)”. Badanie zainicjowane przez Komisję Europejską – DG GROW, ma na celu określenie środków zapobiegających opóźnieniom w płatnościach i łagodzących ich skutki. Opóźnienia w płatnościach stanowią problem dla wielu MŚP, a promowanie odpowiedzialnej kultury płatności w UE jest kluczowym elementem polityki Komisji Europejskiej na rzecz poprawy otoczenia biznesowego.

Konsultacje mają na celu zebranie informacji na temat czterech aspektów, a mianowicie:

  • głównych aspektów warunków płatności stosowanych przez przedsiębiorstwa;
  • doświadczeń przedsiębiorstw w zakresie nieuczciwych praktyk płatniczych;
  • sposobów postępowania przedsiębiorstw w przypadku sporów dotyczących opóźnień w płatnościach;
  • oraz  opinii przedsiębiorstw na temat możliwych środków z zakresu polityki mających na celu zwalczanie opóźnień w płatnościach.

Konsultacje te skierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających we wszystkich sektorach.

Skupiają się one jednak wyłącznie na warunkach płatności w transakcjach między przedsiębiorstwami (B2B).

W związku z tym z konsultacji wyłączono zarówno sprzedawców detalicznych, jak i przedsiębiorstwa, których bezpośrednimi klientami są konsumenci lub organy administracji publicznej.

Tutaj bezpośredni link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/14389d39-5576-5c42-00e1-0ffea924307a

Termin nadsyłania odpowiedzi: 15.10.2021 r.

7-cyfrowy kod identyfikacyjny naszego Ośrodka: PL00599

Przypominamy: poprzez ankietę napiszecie Państwo wprost do Komisji Europejskiej!

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy wypełnianiu Ankiety, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 91 433 02 20, lub e-mail: een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

Jeśli chcą Państwo otrzymać wsparcie, na końcu ankiety mogą Państwo podać swój adres e-mail. Dane te będą traktowane jako poufne, zgodnie ze szczegółowym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Biorąc udział w ankiecie, zgadzasz się że będziemy przetwarzać Twoje odpowiedzi zgodnie z naszą specjalną polityką prywatnościBędziemy bezpiecznie przechowywać Twoje odpowiedzi do czasu zakończenia oceny. Żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione publicznie. Twoje dane będą ściśle zanonimizowane, a jedynie anonimowe dane będą udostępniane Komisji Europejskiej. Zapytania dotyczące niniejszej polityki lub wykorzystania danych osobowych przez PPMI można przesyłać na adres personaldata@ppmi.it

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety!

Biorąc udział w ankiecie, zgadzasz się że będziemy przetwarzać Twoje odpowiedzi zgodnie z naszą specjalną polityką prywatności. Będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje odpowiedzi do czasu zakończenia oceny. Żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione publicznie. Twoje dane będą ściśle zanonimizowane, a jedynie anonimowe dane będą udostępniane Komisji Europejskiej. Zapytania dotyczące niniejszej polityki lub wykorzystania danych osobowych przez PPMI można przesyłać na adres personaldata@ppmi.it

Dziękujemy za udział w kształtowaniu zasad funkcjonowania Wspólnego Rynku!

Pliki do pobrania

Nazwa pliku
Formularz zgłoszenia problemu Pobierz plik

Marek Leśniak

m.lesniak@zsrg.szczecin.pl

914330220

+48 509 681 551

Wyznacz trasę