fbpx
PL

Badanie opinii przedsiębiorców

Inicjatywa „SME FEEDBACK” – PRZEDSIĘBIORCO WYPOWIEDZ SIĘ

Funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku zależy od jakości przepisów prawa funkcjonującego w Unii Europejskiej. Poprawa jakości tego prawa i jego dostosowanie do oczekiwań uczestników Wspólnego Rynku, w tym do oczekiwań MŚP, możliwe jest m.in. poprzez inicjatywę SME Feedback.

Celem tej inicjatywy jest umożliwienie wypowiadania się przedsiębiorców na temat funkcjonujących lub brakujących rozwiązań prawnych UE, kłopotów z ich wdrażaniem lub niedostosowaniem, interpretacji prawa przez instytucje, utrudnień przy świadczeniu usług w państwach UE oraz na temat jakichkolwiek innych spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Wypowiadanie się przedsiębiorców na te tematy możliwe jest poprzez indywidualne zgłaszanie problemów do systemu lub poprzez konsultacje on-line.

Zgłaszanie problemów przedsiębiorców do KE

Mechanizm zgłaszania jest prosty: możesz zgłosić nam problem w związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego w działalności Twojej firmy a my wprowadzimy go do bazy danych mechanizmu SME Feedback Komisji Europejskiej.

Informacje wprowadzone do internetowej bazy są wykorzystywane jako materiał do analizy i dyskusji funkcjonującego prawa, jako materiał do opracowania nowych rozwiązań prawnych lub w celu przygotowania pytań i zagadnień do konsultacji on-line.

Aby zgłosić zaistniały problem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo lub wypełnij załączony poniżej Formularz i prześlij go mailem na adres: een@zsrg.szczecin.pl 

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, w celu dalszego prowadzenia sprawy. Jeśli okaże się, że problem można rozwiązać przy pomocy systemu SOLVIT, nasz konsultant pomoże Ci zgłosić tam problem.

Konsultacje on-line

Kolejnym elementem mechanizmu SME – Feedback są ogłaszane przez KE konsultacje on-line. Przedsiębiorca albo działający w jego imieniu ośrodek EEN może wyrazić swoją opinie na tematy związane z prawodawstwem i standardami UE poprzez wypełnienie ankiety on-line. To prosty i nieskomplikowany mechanizm wywierania wpływu na KE.

Aktualne konsultacje

1. Zrównoważony system żywnościowy – ustanawianie ram UE (ankieta dla MŚP)

W ramach strategii „Od pola do stołu” ogłoszono inicjatywę na rzecz ram dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych, które Komisja Europejska wprowadzi w 2023 r. Ankieta ma ukazać, co małe i średnie przedsiębiorstwa sądzą o tej inicjatywie.

Ramy dotyczące zrównoważonych systemów żywnościowych będą stanowić prawo dotyczące ram horyzontalnych z myślą o ułatwieniu przejścia na zrównoważony rozwój oraz zapewnieniu, aby żywność wprowadzana na rynek UE była w coraz większym stopniu zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ramy te będą obejmować definicje, ogólne zasady i cele oraz będą stanowić podstawę wymogów i obowiązków, które zostaną określone w odniesieniu do wszystkich podmiotów w unijnym systemie żywnościowym. Ramy te będą również zawierać przepisy dotyczące ram oznakowania zrównoważonej żywności oraz przepisy dotyczące zrównoważonych zamówień publicznych na żywność. W ten sposób wzmocniona zostanie pozycja konsumentów i organów publicznych, aby dokonywać wyborów żywieniowych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. W ramach dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych wprowadzone zostaną ponadto nowe systemy zarządzania na rzecz bardziej aktywnego udziału obywateli i zainteresowanych stron.

Przepisy wypychające obejmowałyby minimalne wymogi dotyczące produktów spożywczych i powiązanych działań. Przepisy te będą służyć stopniowemu wykluczeniu z rynku działań o najmniej zrównoważonym charakterze.

W odniesieniu do działań związanych z żywnością i produktami wytwarzanymi zgodnie z tymi minimalnymi wymogami przepisy przyciągające będą zawierać zachęty dla producentów do wykraczania poza te minimalne wymogi.
Na przykład:
– ramy dotyczące oznakowania zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju stymulowałyby popyt na żywność wyprodukowaną w zrównoważony sposób i tym samym sprzyjałyby wprowadzaniu do obrotu żywności wyprodukowanej zgodnie z wyższymi normami w zakresie zrównoważonego rozwoju;
– wymogi stosowane w zamówieniach publicznych skutkowałyby większą dostępnością i przystępniejszą ceną żywności wyprodukowanej w zrównoważony sposób oraz sprzyjałyby wprowadzaniu oferty zdrowej i zrównoważonej diety w publicznych stołówkach.

W systemie EUsurvey nie trzeba od razu wypełniać ankiety w całości. System ten pozwala na zapisanie podanych odpowiedzi i dokończenie wypełniania ankiety później.

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aee7a909-4691-49b0-a2f8-c6c06af70066?draftid=c3359798-ff68-46b9-b253-ce4a1660c709 lub możliwość pobrania w wersji PDF – na dole strony.
WAŻNE: Należy wpisywać nr ośrodka w pyt.1 czyli PL00091

Uwaga: Termin na udzielenie odpowiedzi mija 27 października 2022 r.

Przypominamy: poprzez ankietę napiszecie Państwo wprost do Komisji Europejskiej!

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy wypełnianiu Ankiety, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 91 433 02 20, lub e-mail: een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety!

Biorąc udział w ankiecie, zgadzasz się że będziemy przetwarzać Twoje odpowiedzi zgodnie z naszą specjalną polityką prywatności. Będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje odpowiedzi do czasu zakończenia oceny. Żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione publicznie. Twoje dane będą ściśle zanonimizowane, a jedynie anonimowe dane będą udostępniane Komisji Europejskiej. Zapytania dotyczące niniejszej polityki lub wykorzystania danych osobowych przez PPMI można przesyłać na adres personaldata@ppmi.it

Dziękujemy za udział w kształtowaniu zasad funkcjonowania Wspólnego Rynku!

Ankieta do pobrania w wersji PDF

Nazwa pliku
Ankieta_Zrównoważony system żywnościowy Pobierz plik
Formularz zgłoszenia problemu Pobierz plik

Marek Leśniak

m.lesniak@zsrg.szczecin.pl

914330220

+48 509 681 551

Wyznacz trasę