PL

Badanie opinii przedsiębiorców

Inicjatywa „SME FEEDBACK” – PRZEDSIĘBIORCO WYPOWIEDZ SIĘ

Funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku zależy od jakości przepisów prawa funkcjonującego w Unii Europejskiej. Poprawa jakości tego prawa i jego dostosowanie do oczekiwań uczestników Wspólnego Rynku, w tym do oczekiwań MŚP, możliwe jest m.in. poprzez inicjatywę SME Feedback.

Celem tej inicjatywy jest umożliwienie wypowiadania się przedsiębiorców na temat funkcjonujących lub brakujących rozwiązań prawnych UE, kłopotów z ich wdrażaniem lub niedostosowaniem, interpretacji prawa przez instytucje, utrudnień przy świadczeniu usług w państwach UE oraz na temat jakichkolwiek innych spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Wypowiadanie się przedsiębiorców na te tematy możliwe jest poprzez indywidualne zgłaszanie problemów do systemu lub poprzez konsultacje on-line.

Zgłaszanie problemów przedsiębiorców do KE

Mechanizm zgłaszania jest prosty: możesz zgłosić nam problem w związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego w działalności Twojej firmy a my wprowadzimy go do bazy danych mechanizmu SME Feedback Komisji Europejskiej.

Informacje wprowadzone do internetowej bazy są wykorzystywane w jako materiał do analizy i dyskusji funkcjonującego prawa, jako materiał do opracowania nowych rozwiązań prawnych lub w celu przygotowania pytań i zagadnień do konsultacji on-line.

Aby zgłosić zaistniały problem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo lub wypełnij załączony poniżej Formularz i prześlij go mailem na adres: een@zsrg.szczecin.pl 

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, w celu dalszego prowadzenia sprawy. Jeśli okaże się, że problem można rozwiązać przy pomocy systemu SOLVIT, nasz konsultant pomoże Ci zgłosić tam problem.

Konsultacje on-line

Kolejnym elementem mechanizmu SME – Feedback są ogłaszane przez KE konsultacje on-line. Przedsiębiorca albo działający w jego imieniu ośrodek EEN może wyrazić swoją opinie na tematy związane z prawodawstwem i standardami UE poprzez wypełnienie ankiety on-line. To prosty i nieskomplikowany mechanizm wywierania wpływu na KE.

Aktualne konsultacje

Komisja Europejska zbiera obecnie informacje dotyczące funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego, co ma na celu poprawę dostępności danych nieosobowych w gospodarce. Dotyczy to następujących rodzajów danych:
• danych będących w posiadaniu sektora publicznego („dane sektora publicznego”),
• danych uzyskanych w wyniku badań naukowych finansowanych ze środków publicznych oraz
• danych będących w posiadaniu przedsiębiorstw.
Większa dostępność danych mogłaby być korzystna dla MŚP, które zazwyczaj nie dysponują wystarczającymi środkami do samodzielnego gromadzenia danych.
Jednocześnie pojawienie się „inteligentnych” urządzeń podłączonych do internetu (internet rzeczy) stwarza nowe wyzwania dla zachowania tajemnicy handlowej.

Wg. zaleceń KE wymiana danych biznesowych powinna odbywać się na „rynkach danych” i opierać się przede wszystkim na swobodzie zawierania umów. Umowy w zakresie wymiany danych nieosobowych pomiędzy przedsiębiorcami powinny zawierać klauzule dotyczące zasad dostępu do danych, wartości przez nie wytworzonej, gwarancji właściwego wykorzystania oraz ochrony tajemnicy handlowej i własności intelektualnej.

A co wy sądzicie na ten temat? Zapraszamy do wypowiedzenia się w tej sprawie, wypełnienia i odesłania do nas ankiety zamieszczonej poniżej.

Ankieta jest prosta, krótka i w języku polskim. Można ją wypełnić ręcznie (wersja „pdf”), zeskanować/sfotografować smartfonem lub elektronicznie (wersja „doc”) i odesłać  (do 20 grudnia 2018 r.) na adres: m.lesniak@zsrg.szczecin.pl

Dziękujemy za udział w kształtowaniu zasad funkcjonowaniu Wspólnego Rynku!

Pliki do pobrania

Nazwa pliku
Ankieta dot. wymiany danych B2B - pdf Pobierz plik
Ankieta dot. wymiany danych B2B - doc Pobierz plik
Formularz zgłoszenia problemu Pobierz plik

Marek Leśniak

m.lesniak@zsrg.szczecin.pl

914330220

+48 509 681 551

Wyznacz trasę