PL

Badanie opinii przedsiębiorców

Inicjatywa „SME FEEDBACK” – PRZEDSIĘBIORCO WYPOWIEDZ SIĘ

Funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku zależy od jakości przepisów prawa funkcjonującego w Unii Europejskiej. Poprawa jakości tego prawa i jego dostosowanie do oczekiwań uczestników Wspólnego Rynku, w tym do oczekiwań MŚP, możliwe jest m.in. poprzez inicjatywę SME Feedback.

Celem tej inicjatywy jest umożliwienie wypowiadania się przedsiębiorców na temat funkcjonujących lub brakujących rozwiązań prawnych UE, kłopotów z ich wdrażaniem lub niedostosowaniem, interpretacji prawa przez instytucje, utrudnień przy świadczeniu usług w państwach UE oraz na temat jakichkolwiek innych spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Wypowiadanie się przedsiębiorców na te tematy możliwe jest poprzez indywidualne zgłaszanie problemów do systemu lub poprzez konsultacje on-line.

Zgłaszanie problemów przedsiębiorców do KE

Mechanizm zgłaszania jest prosty: możesz zgłosić nam problem w związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego w działalności Twojej firmy a my wprowadzimy go do bazy danych mechanizmu SME Feedback Komisji Europejskiej.

Informacje wprowadzone do internetowej bazy są wykorzystywane w jako materiał do analizy i dyskusji funkcjonującego prawa, jako materiał do opracowania nowych rozwiązań prawnych lub w celu przygotowania pytań i zagadnień do konsultacji on-line.

Aby zgłosić zaistniały problem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo lub wypełnij załączony poniżej Formularz i prześlij go mailem na adres: een@zsrg.szczecin.pl 

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, w celu dalszego prowadzenia sprawy. Jeśli okaże się, że problem można rozwiązać przy pomocy systemu SOLVIT, nasz konsultant pomoże Ci zgłosić tam problem.

Konsultacje on-line

Kolejnym elementem mechanizmu SME – Feedback są ogłaszane przez KE konsultacje on-line. Przedsiębiorca albo działający w jego imieniu ośrodek EEN może wyrazić swoją opinie na tematy związane z prawodawstwem i standardami UE poprzez wypełnienie ankiety on-line. To prosty i nieskomplikowany mechanizm wywierania wpływu na KE.

Aktualne konsultacje

I. Badanie Klientów sieci Enterprise Europe Network.

Ankieta ma na celu określenie  poziomu zadowolenia klientów sieci, którzy otrzymali usługi sieciowe w latach 2017 – 2018, oraz uzyskanie informacji o wpływie usług na ich działalność gospodarczą.

Krótka ankieta  (w jęz. angielskim) jest dostępna na stronie od 15-go kwietnia do 7-go czerwca:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EnterpriseEuropeNetwork_2019ClientSurvey 

po zarejestrowaniu się na stronę KE.

Jeśli nie chcesz się rejestrować, możesz pobrać ankietę poniżej –  w formacie PDF, wypełnić i odesłać na adres:

een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

Wypełnienie ankiety zajmuje tylko 5 min.

Klienci sieci będą w Ankiecie  poproszeni o ocenę poziomu zadowolenia z:

 1. Ogólnych usług informacyjnych
 2. Wyszukiwania partnerów międzynarodowych
 3. Wyspecjalizowanych usług doradczych (spersonalizowana porada)
 4. Usług wsparcia innowacji (wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw)
 5. Usług dotyczących aktualnych przepisów UE, możliwości finansowania przedsięwzięć, itp…
 6. Imprez brokerskich, giełd kooperacyjnych, organizowanych szkoleń i warsztatów dla firm, itp..
 7. Publikacji (informacji na stronie www, newsletterów, biuletynów, itp..)

Następnie są proszeni o opinię, jak usługi sieciowe, wpłynęły na konkretne wyniki firmy:

 1. Wzrost obrotów
 2. Wzrost udziału w rynku
 3.  tworzenie miejsc pracy
 4. Zachowanie istniejących miejsc pracy
 5. Rozwój innowacyjnych produktów i usług
 6. Inne konkretne wyniki

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Dziękujemy za udział w kształtowaniu zasad funkcjonowaniu Wspólnego Rynku!

Pliki do pobrania

Nazwa pliku
Formularz zgłoszenia problemu Pobierz plik
Ankieta określajaca poziom zadowolenia klientów sieci EEN Pobierz plik

Marek Leśniak

m.lesniak@zsrg.szczecin.pl

914330220

+48 509 681 551

Wyznacz trasę