fbpx
PL

Badanie opinii przedsiębiorców

Inicjatywa „SME FEEDBACK” – PRZEDSIĘBIORCO WYPOWIEDZ SIĘ

Funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku zależy od jakości przepisów prawa funkcjonującego w Unii Europejskiej. Poprawa jakości tego prawa i jego dostosowanie do oczekiwań uczestników Wspólnego Rynku, w tym do oczekiwań MŚP, możliwe jest m.in. poprzez inicjatywę SME Feedback.

Celem tej inicjatywy jest umożliwienie wypowiadania się przedsiębiorców na temat funkcjonujących lub brakujących rozwiązań prawnych UE, kłopotów z ich wdrażaniem lub niedostosowaniem, interpretacji prawa przez instytucje, utrudnień przy świadczeniu usług w państwach UE oraz na temat jakichkolwiek innych spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Wypowiadanie się przedsiębiorców na te tematy możliwe jest poprzez indywidualne zgłaszanie problemów do systemu lub poprzez konsultacje on-line.

Zgłaszanie problemów przedsiębiorców do KE

Mechanizm zgłaszania jest prosty: możesz zgłosić nam problem w związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego w działalności Twojej firmy a my wprowadzimy go do bazy danych mechanizmu SME Feedback Komisji Europejskiej.

Informacje wprowadzone do internetowej bazy są wykorzystywane jako materiał do analizy i dyskusji funkcjonującego prawa, jako materiał do opracowania nowych rozwiązań prawnych lub w celu przygotowania pytań i zagadnień do konsultacji on-line.

Aby zgłosić zaistniały problem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo lub wypełnij załączony poniżej Formularz i prześlij go mailem na adres: een@zsrg.szczecin.pl 

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, w celu dalszego prowadzenia sprawy. Jeśli okaże się, że problem można rozwiązać przy pomocy systemu SOLVIT, nasz konsultant pomoże Ci zgłosić tam problem.

Konsultacje on-line

Kolejnym elementem mechanizmu SME – Feedback są ogłaszane przez KE konsultacje on-line. Przedsiębiorca albo działający w jego imieniu ośrodek EEN może wyrazić swoją opinie na tematy związane z prawodawstwem i standardami UE poprzez wypełnienie ankiety on-line. To prosty i nieskomplikowany mechanizm wywierania wpływu na KE.

Aktualne konsultacje

1. Ankieta dotycząca wpływu COVID-19 na MŚP

Pandemia COVID-19 wywołana przez koronawirusa doprowadziła do niespotykanego spowolnienia gospodarczego. Szczególnie ucierpiały małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), a kryzys i jego skutki stanowią zagrożenie dla działalności gospodarczej i często prowadzą do zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Komisja Europejska we współpracy z Europejską Siecią Przedsiębiorczości zachęca MŚP w Europie do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z pandemią wywołaną przez koronawirusa.

W ankiecie skoncentrowano się przede wszystkim na zakłóceniach w łańcuchu dostaw, a także na tym, w jaki sposób można w związku z nimi wspierać MŚP. Celem niniejszego kwestionariusza jest szybkie zebranie informacji, które pomogą Komisji Europejskiej w skalibrowaniu jej polityki na rzecz ożywienia gospodarki.

Zebrane odpowiedzi będą bardziej szczegółowo wykorzystane przez funkcję wczesnego ostrzegania utworzoną przez Komisję Europejską, której celem jest rozwiązywanie problemów europejskim przedsiębiorstw związanych z łańcuchem dostaw.

Ponadto MŚP wypełniające ankietę mogą zwrócić się o dalsze wsparcie w ramach istniejących europejskich sieci wsparcia dla przedsiębiorstw.

Poprzez Ankietę – Napiszcie do Komisji Europejskiej!

Ankieta jest anonimowa i wypełnienie jej zajmuje mniej niż 10 minut.

Wciąż jest szansa, aby zabrać głos w sprawie wpływu pandemii COVID-19 na MŚP – nabór kwestionariuszy został przedłużony!

Link do ankiety (z możliwością wyboru języka polskiego): https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SCD-Covid19

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy wypełnianiu Ankiety, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 91 433 02 20, lub e-mail: een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

Jeśli chcą Państwo otrzymać wsparcie, na końcu ankiety mogą Państwo podać swój adres e-mail. Dane te będą traktowane jako poufne, zgodnie ze szczegółowym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Biorąc udział w ankiecie, zgadzasz się że będziemy przetwarzać Twoje odpowiedzi zgodnie z naszą specjalną polityką prywatnościBędziemy bezpiecznie przechowywać Twoje odpowiedzi do czasu zakończenia oceny. Żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione publicznie. Twoje dane będą ściśle zanonimizowane, a jedynie anonimowe dane będą udostępniane Komisji Europejskiej. Zapytania dotyczące niniejszej polityki lub wykorzystania danych osobowych przez PPMI można przesyłać na adres personaldata@ppmi.it

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety!

Biorąc udział w ankiecie, zgadzasz się że będziemy przetwarzać Twoje odpowiedzi zgodnie z naszą specjalną polityką prywatności. Będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje odpowiedzi do czasu zakończenia oceny. Żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione publicznie. Twoje dane będą ściśle zanonimizowane, a jedynie anonimowe dane będą udostępniane Komisji Europejskiej. Zapytania dotyczące niniejszej polityki lub wykorzystania danych osobowych przez PPMI można przesyłać na adres personaldata@ppmi.it

 

Dziękujemy za udział w kształtowaniu zasad funkcjonowania Wspólnego Rynku!

Pliki do pobrania

Nazwa pliku
Formularz zgłoszenia problemu Pobierz plik

Marek Leśniak

m.lesniak@zsrg.szczecin.pl

914330220

+48 509 681 551

Wyznacz trasę