fbpx
PL

Badanie opinii przedsiębiorców

Inicjatywa „SME FEEDBACK” – PRZEDSIĘBIORCO WYPOWIEDZ SIĘ

Funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku zależy od jakości przepisów prawa funkcjonującego w Unii Europejskiej. Poprawa jakości tego prawa i jego dostosowanie do oczekiwań uczestników Wspólnego Rynku, w tym do oczekiwań MŚP, możliwe jest m.in. poprzez inicjatywę SME Feedback.

Celem tej inicjatywy jest umożliwienie wypowiadania się przedsiębiorców na temat funkcjonujących lub brakujących rozwiązań prawnych UE, kłopotów z ich wdrażaniem lub niedostosowaniem, interpretacji prawa przez instytucje, utrudnień przy świadczeniu usług w państwach UE oraz na temat jakichkolwiek innych spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Wypowiadanie się przedsiębiorców na te tematy możliwe jest poprzez indywidualne zgłaszanie problemów do systemu lub poprzez konsultacje on-line.

Zgłaszanie problemów przedsiębiorców do KE

Mechanizm zgłaszania jest prosty: możesz zgłosić nam problem w związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego w działalności Twojej firmy a my wprowadzimy go do bazy danych mechanizmu SME Feedback Komisji Europejskiej.

Informacje wprowadzone do internetowej bazy są wykorzystywane jako materiał do analizy i dyskusji funkcjonującego prawa, jako materiał do opracowania nowych rozwiązań prawnych lub w celu przygotowania pytań i zagadnień do konsultacji on-line.

Aby zgłosić zaistniały problem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo lub wypełnij załączony poniżej Formularz i prześlij go mailem na adres: een@zsrg.szczecin.pl 

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, w celu dalszego prowadzenia sprawy. Jeśli okaże się, że problem można rozwiązać przy pomocy systemu SOLVIT, nasz konsultant pomoże Ci zgłosić tam problem.

Konsultacje on-line

Kolejnym elementem mechanizmu SME – Feedback są ogłaszane przez KE konsultacje on-line. Przedsiębiorca albo działający w jego imieniu ośrodek EEN może wyrazić swoją opinie na tematy związane z prawodawstwem i standardami UE poprzez wypełnienie ankiety on-line. To prosty i nieskomplikowany mechanizm wywierania wpływu na KE.

Aktualne konsultacje

1. Unijna Ankieta dla MŚP na temat jednolitego portalu cyfrowego.

Niniejszy kwestionariusz skierowany jest do MŚP, które prowadzą działalność transgraniczną w UE lub rozważają jej prowadzenie. Ma on na celu ustalenie, w jakim stopniu MŚP znają usługi świadczone przez jednolity portal cyfrowy i uznają te usługi za przydatne, a także zrozumienie oczekiwań MŚP w stosunku do tego portalu. Wypełnienie kwestionariusza nie powinno zająć więcej niż 10 minut.

Jednolity portal cyfrowy jest jedną z najbardziej ambitnych inicjatyw UE w dziedzinie administracji elektronicznej, której celem jest cyfryzacja administracji publicznej, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności UE i zapewnienia równych szans na jednolitym rynku.
Za pośrednictwem portalu internetowego Twoja Europa jednolity portal cyfrowy oferuje międzysektorowy punkt kompleksowej obsługi, który zapewnia przedsiębiorstwom i obywatelom:

  • wiarygodne i aktualne informacje na temat zasad i procedur obowiązujących na jednolitym rynku, na wszystkich szczeblach administracji;
  • bezpośredni, scentralizowany i kierowany dostęp do usług wsparcia i rozwiązywania problemów;
  • bezpośredni dostęp do szerokiego zakresu w pełni scyfryzowanych procedur administracyjnych, w ramach których system techniczny oparty na zasadzie jednorazowości umożliwia zautomatyzowaną wymianę zaświadczeń między organami w całej UE (dzięki temu np. przedsiębiorca nie musi przekazywać organom publicznym tych samych informacji więcej niż jeden raz);
  • narzędzia do przekazywania informacji zwrotnych na temat jakości usług i przeszkód na jednolitym rynku.

Jednolity portal cyfrowy ma na celu poprawę otoczenia biznesowego w Europie przez ograniczenie biurokracji i pomoc przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, w lepszym zrozumieniu i wykorzystaniu praw i możliwości oferowanych przez jednolity rynek.

Rozporządzenie w sprawie jednolitego portalu cyfrowego weszło w życie w 2018 r. i jest stopniowo wdrażane.

 Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SDG_Questionnaire_SMEs

Ankieta jest dostępna w języku polskim. Po prawej stronie Ankiety należy kliknąć  listę rozwijaną i wybrać język polski.

 lub jej możliwość pobrania w PDF jest na dole strony.

Termin nadesłania Ankiety: 16.02.2024 r.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy wypełnianiu Ankiety, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 91 433 02 20, lub e-mail: een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety!

Biorąc udział w ankiecie, zgadzasz się że będziemy przetwarzać Twoje odpowiedzi zgodnie z naszą specjalną polityką prywatności. Będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje odpowiedzi do czasu zakończenia oceny. Żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione publicznie. Twoje dane będą ściśle zanonimizowane, a jedynie anonimowe dane będą udostępniane Komisji Europejskiej. Zapytania dotyczące niniejszej polityki lub wykorzystania danych osobowych przez PPMI można przesyłać na adres personaldata@ppmi.it

Dziękujemy za udział w kształtowaniu zasad funkcjonowania Wspólnego Rynku!

Ankieta do pobrania w wersji PDF

Nazwa pliku
Unijna Ankieta dla MŚP na temat jednolitego portalu cyfrowego Pobierz plik
Formularz zgłoszenia problemu Pobierz plik

Marek Leśniak

m.lesniak@zsrg.szczecin.pl

914330220

+48 509 681 551

Wyznacz trasę