fbpx
PL

Badanie opinii przedsiębiorców

Inicjatywa „SME FEEDBACK” – PRZEDSIĘBIORCO WYPOWIEDZ SIĘ

Funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku zależy od jakości przepisów prawa funkcjonującego w Unii Europejskiej. Poprawa jakości tego prawa i jego dostosowanie do oczekiwań uczestników Wspólnego Rynku, w tym do oczekiwań MŚP, możliwe jest m.in. poprzez inicjatywę SME Feedback.

Celem tej inicjatywy jest umożliwienie wypowiadania się przedsiębiorców na temat funkcjonujących lub brakujących rozwiązań prawnych UE, kłopotów z ich wdrażaniem lub niedostosowaniem, interpretacji prawa przez instytucje, utrudnień przy świadczeniu usług w państwach UE oraz na temat jakichkolwiek innych spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Wypowiadanie się przedsiębiorców na te tematy możliwe jest poprzez indywidualne zgłaszanie problemów do systemu lub poprzez konsultacje on-line.

Zgłaszanie problemów przedsiębiorców do KE

Mechanizm zgłaszania jest prosty: możesz zgłosić nam problem w związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego w działalności Twojej firmy a my wprowadzimy go do bazy danych mechanizmu SME Feedback Komisji Europejskiej.

Informacje wprowadzone do internetowej bazy są wykorzystywane jako materiał do analizy i dyskusji funkcjonującego prawa, jako materiał do opracowania nowych rozwiązań prawnych lub w celu przygotowania pytań i zagadnień do konsultacji on-line.

Aby zgłosić zaistniały problem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo lub wypełnij załączony poniżej Formularz i prześlij go mailem na adres: een@zsrg.szczecin.pl 

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, w celu dalszego prowadzenia sprawy. Jeśli okaże się, że problem można rozwiązać przy pomocy systemu SOLVIT, nasz konsultant pomoże Ci zgłosić tam problem.

Konsultacje on-line

Kolejnym elementem mechanizmu SME – Feedback są ogłaszane przez KE konsultacje on-line. Przedsiębiorca albo działający w jego imieniu ośrodek EEN może wyrazić swoją opinie na tematy związane z prawodawstwem i standardami UE poprzez wypełnienie ankiety on-line. To prosty i nieskomplikowany mechanizm wywierania wpływu na KE.

Aktualne konsultacje

1. Zapraszamy do udziału w badaniu Komisji Europejskiej dla MŚP, które dotyczy Cyberbezpieczeństwa MŚP:

Cyberbezpieczeństwo staje się coraz ważniejsze dla firm – niezależnie od wielkości, branży czy położenia geograficznego. Firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem stoją przed wieloma wyzwaniami, aby rozwijać swoją działalność, a dostęp do finansowania jest jedną z takich barier.

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIBG) i Komisja Europejska chciałyby ocenić potrzebę stworzenia Europejskiej Platformy Inwestycyjnej w zakresie Cyberbezpieczeństwa (ECIP), aby zapewnić dodatkowe finansowanie tego sektora.

Ankieta skierowana jest do firm, które aktywnie działają na rynku cyberbezpieczeństwa (mikroprzedsiębiorstwa, MŚP, spółki o średniej kapitalizacji i duże firmy. Celem ankiety jest zbadanie możliwości stworzenia platformy inwestycyjnej wspierającej rozwój małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Umożliwiłoby to tym firmom rozwój, pozostanie w Europie i konkurowanie na globalnym rynku.

Inicjatywa ta obejmowałaby również współpracę z różnymi centrami cyfrowymi i innowacyjnymi w celu zapewnienia pomocy technicznej i wsparcia firmom. Przyjrzyjmy się również sposobom zachęcania do dodatkowych inwestycji prywatnych poprzez udostępnianie i upraszczanie informacji na temat rynku cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej oraz możliwości tworzenia dedykowanych programów wsparcia pomocy technicznej dla inwestorów i przedsiębiorstw.

Ankieta pomoże lepiej zrozumieć ekosystem cyberbezpieczeństwa w Europie, w szczególności wyzwania stojące przed firmami z tego sektora, które dążą do zwiększenia skali i rozwoju. Pomoże w opracowaniu zaleceń wspierających rozwój tego ważnego sektora.

Jeśli chcesz przyczynić się do tej inicjatywy, wypełnij ankietę  do piątku 4 marca 2022 r.

Ankieta jest dostępna w języku angielskim za pośrednictwem EU Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME-panel-Cybersecurity

 

Przypominamy: poprzez ankietę napiszecie Państwo wprost do Komisji Europejskiej!

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy wypełnianiu Ankiety, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 91 433 02 20, lub e-mail: een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

Biorąc udział w ankiecie, zgadzasz się że będziemy przetwarzać Twoje odpowiedzi zgodnie z naszą specjalną polityką prywatnościBędziemy bezpiecznie przechowywać Twoje odpowiedzi do czasu zakończenia oceny. Żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione publicznie. Twoje dane będą ściśle zanonimizowane, a jedynie anonimowe dane będą udostępniane Komisji Europejskiej. Zapytania dotyczące niniejszej polityki lub wykorzystania danych osobowych przez PPMI można przesyłać na adres personaldata@ppmi.it

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety!

Biorąc udział w ankiecie, zgadzasz się że będziemy przetwarzać Twoje odpowiedzi zgodnie z naszą specjalną polityką prywatności. Będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje odpowiedzi do czasu zakończenia oceny. Żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione publicznie. Twoje dane będą ściśle zanonimizowane, a jedynie anonimowe dane będą udostępniane Komisji Europejskiej. Zapytania dotyczące niniejszej polityki lub wykorzystania danych osobowych przez PPMI można przesyłać na adres personaldata@ppmi.it

Dziękujemy za udział w kształtowaniu zasad funkcjonowania Wspólnego Rynku!

Pliki do pobrania

Nazwa pliku
Formularz zgłoszenia problemu Pobierz plik

Marek Leśniak

m.lesniak@zsrg.szczecin.pl

914330220

+48 509 681 551

Wyznacz trasę