fbpx
PL

Szkolenie on-line: „Aktualne i proponowane zmiany w rozporządzeniach REACH i CLP” (21.04.2022)

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line

pt. „Aktualne i proponowane zmiany w rozporządzeniach REACH i CLP

21.04.2022 r.,  godz. 9:00 – 13:30

Dodatkowo istnieje możliwość indywidualnego doradztwo dla firm  w dniach: 22.04.2022 r. lub 25.04.2022 r.

– godziny umawiane indywidualnie z wybranymi firmami

Miejsce: Sieć Internet – szkolenie i doradztwo on-line na platformie Clickmeeting

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości  zaprasza serdecznie przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi zmianami w rozporządzeniach REACH i CLP.

Szkolenie  poprowadzi dr inż. Monika Wasiak – Gromek – absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr inż. biotechnolog. Obecnie pełni funkcję naczelnika Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowiła jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego, głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzeń REACH i CLP. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu przepisów w/w rozporządzeń oraz autorem licznych artykułów związanych z tą tematyką.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny !

Szkolenie skierowane jest głównie do właścicieli i pracowników przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

W szkoleniu mogą brać udział max. dwie osoby z jednej firmy.

Jeśli będą Państwo mieli dodatkowe pytania bądź problemy, z którymi  aktualnie boryka się Wasza firma, możecie skorzystać z  bezpłatnego – indywidualnego doradztwa dla firm.

Proponujemy Państwu skorzystanie z bezpłatnego doradztwa on-line z naszym ekspertem.

Doradztwo indywidualne on-line będzie dostępne dla firm w dniach 22 lub 25 kwietnia br.– terminy i godziny uzgadniane będą indywidualnie z firmą.

Aby zapisać się na doradztwo wystarczy w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie –  wstawić znak „X” w odpowiednim miejscu.

Warunkiem udziału w doradztwie, jest uczestnictwo w szkoleniu.

Udział w doradztwie jest nieobowiązkowy. Można brać udział tylko w szkoleniu.

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu lub/i doradztwie, jest przesłanie do dnia 15 kwietnia  br., do godz. 12.00 do biura Enterprise Europe Network wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub zapisanie się przez formularz_online – znajdujący się poniżej.

Zgłoszenie należy przesłać mailem na adres: een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy.

Po zrekrutowaniu pełnej grupy szkoleniowej, otrzymacie Państwo szczegółowe informacje dotyczące szkolenia on-line.

Szkolenie odbędzie się poprzez platformę ClickMeeting.

Liczba miejsc na szkoleniu i indywidualnym doradztwie jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń !

Zapraszamy do rejestracji!

Formularz on-line

  Informacja o firmie:

  Zgłaszamy udział następujących osób:

  Pliki do pobrania

  Nazwa pliku
  Formularz zgłoszeniowy_word Pobierz plik
  Formularz zgłoszeniowy_pdf Pobierz plik
  Program szkolenia_pdf Pobierz plik

  Marta Kuzio - Wojda

  szkolenia@zsrg.szczecin.pl

  een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

  +48 91 489 22 79 (14.00-16.00)

  +48 91 433 02 20

  Wyznacz trasę