PL

Szkolenie_Skuteczna komunikacja w biznesie (12.06.2019)

Zapraszamy Państwa serdecznie na szkolenie pt. „Skuteczna komunikacja w biznesie”

Szkolenie odbędzie się w dniu 12.06.2019 r., w naszej siedzibie, przy ul. Kolumba 86, w sali 136 na parterze.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, gdyż jest prowadzone w oparciu o różne ćwiczenia.

TRENER:   Grażyna Nowicka –  Trener biznesu, Coach ICF ACC, Certyfikowany Trener Metody Points of You. Pracuje w oparciu o kodeks etyczny i standardy International Coach Federation (ICF) na terenie Polski i UE. Specjalizuje się w doradztwie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi projekty takie jak: wartościowanie stanowisk pracy, budowanie systemów wynagradzania i motywowania pracowników, wdrażanie systemów ocen pracowniczych, zarządzanie kompetencjami oraz zarządzanie celami. Jako Coach specjalizuje się we wspieraniu w osiąganiu celów osobistych i zawodowych wzmacniając klarowność wizji, poczucie własnej wartości i pewności siebie osoby coachowanej. Zrealizowała ponad 12 000 godzin na sali szkoleniowej oraz ponad 500 godzin doradztwa.  Posiada szczególny talent do rozpoznawania potencjału i talentów u ludzi, dzięki czemu wspiera ich w budowaniu satysfakcjonującej kariery zawodowej. Absolwentka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie – kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, tytuł zawodowy: Human Resources Manager. Jest zwolenniczką podejścia holistycznego i systemowego spojrzenia na otaczający świat. Jej pasją jest znajdowanie rozwiązań tam, gdzie inni dostrzegają jedynie problemy. Interesuje się inteligencją emocjonalną, która pomaga jej lepiej rozumieć zawiłości ludzkich emocji.

PROGRAM SZKOLENIA:

Ustalenie zasad współpracy podczas szkolenia i poznanie oczekiwań Uczestników (Kontrakt i Oczekiwania).

Praca z narzędziem Points  of   You przy wprowadzeniu oraz zdefiniowaniu słowa „KOMUNIKACJA”

1.PODSTAWY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI

 • cel – proces komunikacji – cechy procesu komunikacji – schemat
 • Elementy procesu komunikacji: kontekst – uczestnicy – komunikat – kanał- szum – sprzężenie zwrotne
 • Ćwiczenie  – 2 polecenia – różne efekty – istota komunikacji
 • Typy komunikowania: -informacj i perswazja
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna: ton, barwa głosu, gesty, mimika, dotyk, dystans, kontakt wzrokowy, mowa ciała
 • Rodzaje pytań
 • Ćwiczenie aktywnego słuchania o odwzorowywania komunikatów, połączone z poznawaniem „innych Map świata”

2. BARIERY KOMUNIKACYJNE:

 • różnice kulturowe, utrudnienia percepcyjne, stereotypy, wybiorczość uwagi, samopoczucie, brak umiejętności decentracji
 • bariery utrudniające słuchanie: filtrowanie, porównywanie, skojarzenia, przygotowanie odpowiedzialności, domyślanie się, osądzanie, utożsamianie się, udzielanie rad, sprzeciwianie się, przekonanie o swoich racjach, zmiana tonu, zjednywanie

3. TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH – ĆWICZENIA

 • komunikaty typu „JA”
 • samoświadomość (mocne i słabe strony)
 • rola i pozycja w grupie
 • trening zachowań asertywnych (wyrażanie potrzeb, uczuć)
 • budowanie relacji

4. SKUTECZNE UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ

 • coachingowa informacja zwrotna
 • modele: SPINKA, KANAPKA, GOLD
 • ćwiczenie udzielania informacji zwrotnej

5. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

 • wnioski uczestników
 • Plan działań na najbliższy tydzień/miesiąc, czyli – Pierwsza zmiana jaką wprowadzę w mojej komunikacji?

 

Formularz zgłoszeniowy_on-line należy przesłać do dnia 04 06 2019 r. na adres: szkolenia@zsrg.szczecin.pl

(przesłanie formularza zgłoszeniowego  nie wiąże się z koniecznością natychmiastowej wpłaty, zgłoszenie gwarantuje Państwu miejsce na kursie)

KOSZT SZKOLENIA:

dla jednej osoby z firmy: 300,00 zł/os.

dla dwóch osób z firmy: 280,00 zł/os.

Wpłaty należy dokonać po zebraniu się pełnej grupy szkoleniowej, o czym Państwo zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie.

Dane do wpłaty:

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – SCP

ul. Kolumba 86

70-035 Szczecin

nr konta bankowego: 41 1240 3927 1111 0000 4100 9002

Formularz zgłoszeniowy_on_line

Informacja o firmie:

Zgłaszamy udział następujących osób:

Marta Kuzio - Wojda

szkolenia@zsrg.szczecin.pl

een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

+48 91 489 22 79

+48 91 433 02 20

Wyznacz trasę