PL

Rekrutacja na stanowisko Konsultant EEN (28.11.2018)

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości poszukuje osoby do pracy w Enterprise Europe Network – największej na świecie sieci wsparcia dla firm z sektora MŚP – na stanowisko:

Konsultant EEN (Enterprise Europe Network)

Zadania:

 • Przeprowadzanie spotkań z firmami z sektora MŚP – badanie potrzeb firm na usługi Enterprise Europe Network.
 • Opracowywanie i wprowadzanie do bazy profili technologicznych i handlowych firm w języku angielskim.
 • Tłumaczenie i dystrybucja ofert kooperacyjnych pochodzących od przedsiębiorców z zagranicy.
 • Organizacja i współorganizacja spotkań brokerskich, misji gospodarczych i wizyt studyjnych.
 • Organizacja szkoleń, seminariów i innych spotkań dla przedsiębiorców.
 • Udzielanie przedsiębiorcom informacji o przepisach i uregulowaniach prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej dotyczących MŚP.
 • Udzielanie informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej dla MŚP.
 • Promocja usług ośrodka Enterprise Europe Network przy ZSRG-SCP, w tym przeprowadzanie prezentacji promujących usługi ośrodka podczas imprez gospodarczych.
 • Współpraca z partnerami w ramach konsorcjum EEN West Poland oraz z innymi ośrodkami należącymi do sieci Enterprise Europe Network w Polsce i na świecie.

Wymagania: wykształcenie wyższe, najlepiej ekonomiczne lub prawne, dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana również znajomość języka niemieckiego, doświadczenie we współpracy z biznesem.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (na początek na czas określony od 1.01.2019 do 31.12.2019)

Wymiar etatu: 5/8 etatu (minimum ½ etatu)

Zapewniamy: dobrze płatną, pełną ciekawych wyzwań i możliwości samorealizacji pracę w międzynarodowym środowisku, w przyjaznym i wspierającym zespole współpracowników, w centrum Szczecina, z łatwym dojazdem nawet dla osób niezmotoryzowanych lub spoza miasta (lokalizacja przy węźle komunikacyjnym dworca PKP ), możliwość odbywania międzynarodowych podróży służbowych, dużą samodzielność w realizacji zadań.

O pracodawcy: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie jest organizacją non-profit, która wspiera i promuje rozwój gospodarczy regionu. Założone w 1995 r. jest jedną z najstarszych instytucji tego rodzaju w Polsce. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z lokalnymi i krajowymi instytucjami okołobiznesowymi oraz jest instytucją goszczącą ośrodek Enterprise Europe Network – największej sieci wsparcia dla firm z sektora MŚP. Stowarzyszenie swoją działalność kieruje zarówno do przedsiębiorców z sektora MŚP i start-up’ów jak i do społeczności lokalnej oferując usługi inkubatora przedsiębiorczości, szkoleniowe i doradcze. Stowarzyszenie w okresie swojej działalności zrealizowało z sukcesem ponad 40 projektów finansowanych ze środków UE i środków krajowych.

Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać do dnia 18 grudnia 2018 r. wyłącznie na adres m.lesniak@zsrg.szczecin.pl

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać poniższą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych zawartą pod ogłoszeniem o rekrutacji”.

Skontaktujemy się tylko z kandydatami wybranymi do dalszej rekrutacji.

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych (w procesie rekrutacji)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości (dalej: ZSRG-SCP) z siedzibą w Szczecinie, ul. Kolumba 86.
 2. Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: zsrg@zsrg.szczecin.pl lub telefonicznie pod nr 91 489 22 74.
 3. Pani/Pana dane osobowe udostępnione Administratorowi, będą przetwarzane w celu przeprowadzania procesów rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, a także dopełnienia obowiązków archiwizacyjnych i statystycznych Administratora oraz udokumentowania działalności ZSRG-SCP, natomiast w przypadku przyjęcia do pracy – przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu – przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane.
 6. Ww. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz ZSRG-SCP usługi w zakresie rekrutacji pracowników lub doradztwa w tym zakresie, np. właścicielom internetowych serwisów rekrutacyjnych.
 7. Ww. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub w pkt 6.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 10. Ww. dane osobowe nie będą przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Szczecin, dn. 28.11.2018 r.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie w formacie „pdf”

Nazwa pliku
Konsultant EEN - ogłoszenie Pobierz plik

Marek Leśniak

m.lesniak@zsrg.szczecin.pl

914330220

+48 509 681 551

Wyznacz trasę