fbpx
PL

Zaproszenie do udziału w testach projektów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (31.01.2024)

Do 31 stycznia br. przedsiębiorcy z sektora MŚP jak również pozostali użytkownicy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju mogą zgłosić chęć udziału w testach projektów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju organizowanych przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).

Udział w testach jest okazją do przekazania uwag na temat wykonalności, kosztów, wyzwań, korzyści i przydatności poszczególnych ujawnień przedsiębiorstw z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Testy dotyczą:

  • standardu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP notowanych na giełdzie (tzw. ESRS LSME),
  • wytycznych dotyczących dobrowolnej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP nienotowanych na giełdzie (tzw. ESRS VSME).

Zgłoszenia zainteresowania udziałem w testach należy bezpośrednio przekazać do EFRAG.

Szczegółowe informacje o projektach i testach dostępne są na stronie internetowej EFRAG (w j. angielskim).

EFRAG został upoważniony przez Komisję Europejska (KE) do opracowania projektu standardu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP notowanych na giełdzie (tzw. ESRS LSME). Standard zostanie wydany w formie aktu delegowanego przez KE i będzie stosowany począwszy od roku obrotowego 2026.

EFRAG został także poproszony przez KE o opracowanie dobrowolnych wytycznych dla nienotowanych MŚP (tzw. ESRS VSME). W zamyśle KE wytyczne mają być prostym narzędziem sprawozdawczym wykorzystywanym przez mikro, małe i średnie jednostki do monitorowania ich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na dane ESG ze strony ich partnerów biznesowych (tj. banków, inwestorów lub większych przedsiębiorstw w łańcuchu wartości).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY do TESTOWANIA!

Wyznacz trasę