fbpx
PL

Kredyt ekologiczny

Projekt „Kredyt Ekologiczny” to inicjatywa wspierająca polskie przedsiębiorstwa w realizacji inwestycji zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej oraz promujących działania proekologiczne. Jest to część szerszego programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” (FENG), finansowanego ze środków Unii Europejskiej, a zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). 

Kredyt Ekologiczny oferuje finansowanie projektów, które przyczyniają się do obniżenia zużycia energii pierwotnej w przedsiębiorstwach o co najmniej 30%. Dofinansowanie może pokrywać od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych, zależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji (w województwie zachodniopomorskim do 60%).

Może obejmować:

  • termomodernizacje budynków,
  • modernizację maszyn,
  • systemów wentylacji, chłodzenia,
  • oświetlenia,
  • instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE).

Inwestycje przewidziane we wniosku aplikacyjnym powinny skutkować zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego.

Aby skorzystać z tego wsparcia, przedsiębiorstwa muszą najpierw przeprowadzić audyt energetyczny, który określi zakres i skalę projektu. Następnie należy złożyć wniosek o wydanie promesy Kredytu Ekologicznego (do banku komercyjnego), a po jego przyznaniu wypełnić wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem specjalnego generatora dostępnego na stronie BGK.  Otrzymana dotacja nie wpłynie na konto firmy tylko do banku udzielającego promesę kredytowa na spłatę zadłużenia (kapitału, nie odsetek) 

Harmonogram programu

  • 28 marca 2024 r. – ogłoszenie konkursu
  • 25 kwietnia 2024 r. – rozpoczęcie składania wniosków
  • 25 lipca 2024 r. – zakończenie składania wniosków

Planowana kwota dofinansowania: 660 mln złotych.

Projekt adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także tzw. small mid-caps i mid-caps z całej Polski (większe przedsiębiorstwa), promując szeroko rozumianą efektywność energetyczną.  

Dla bardziej szczegółowych informacji, warto odwiedzić stronę BGK oraz strony poświęcone programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), gdzie dostępne są wszystkie niezbędne narzędzia do aplikowania o wsparcie oraz dodatkowe materiały edukacyjne na temat zielonej transformacji. 

Strona BGK: https://www.bgk.pl/produkty/kredyt-ekologiczny/ 

Strona FENG: https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/ 

Marek Leśniak

m.lesniak@zsrg.szczecin.pl

914330220

+48 509 681 551

Wyznacz trasę