fbpx
PL

Pożyczka na rozwój – dla firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kontynuuje program „Pożyczka na rozwój”, którego pilotaż został przeprowadzony w ubiegłym roku. Dla mikro- i małych firm to możliwość pozyskania taniego (oprocentowanie od 2,5 % do 6 %) kapitału na inwestycje w nowe środki trwałe – nawet do 500 tys. zł. Wnioski będzie można składać od 18 czerwca br.

Rozwój przedsiębiorstw wymaga systematycznego inwestowania – w nowe maszyny, urządzenia, technologie, produkty. Polscy przedsiębiorcy są tego coraz bardziej świadomi – choć lwią część stanowią u nich inwestycje odtworzeniowe, to coraz większy nacisk kładą na rozwój oferty produktowej i zwiększanie zdolności produkcyjnych. Mogą przy tym liczyć na wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – nie tylko ze środków unijnych, ale także finansowanych z budżetu państwa, m.in. w ramach programu „Pożyczka na rozwój”

O „Pożyczkę na rozwój” mogą starać się mikro- i mali przedsiębiorcy poszukujący kapitału na rozszerzenie swojej oferty lub jakości dostępnych w niej produktów, zwiększenie efektywności produkcji oraz modernizację parku maszynowego. Wystarczy, że prowadzą działalność gospodarczą w Polsce od co najmniej dwóch lat.

Wnioskodawcy mogą liczyć na pożyczkę w wysokości od 75 tys. do 500 tys. zł. z przeznaczeniem na inwestycje w maszyny, urządzenia techniczne czy narzędzia. Jeżeli wymaga tego projekt, środki mogą być przeznaczone również na zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT funkcjonującymi już w przedsiębiorstwie. Projekt powinien zostać zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Tym, co wyróżnia „Pożyczkę na rozwój” jest atrakcyjne oprocentowanie (stała stopa) oraz brak prowizji. W zależności od wyniku oceny kondycji finansowej Wnioskodawcy i przedstawionej formy zabezpieczenia spłaty, może to być jedyne 2,5 % w skali roku (maksymalnie 6 %). Ocena finansowa dokonywana jest na podstawie sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata (2 lata, jeśli firma działa krócej). Spłata może zostać rozłożona maksymalnie na 5 lat, przy czym firmom przysługuje do 9 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Wkład własny przedsiębiorcy powinien stanowić co najmniej 20 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

Dodatkowym atutem dla pożyczkobiorców jest bonus za zrealizowanie całego projektu zgodnie z umową i opisem przedstawionym we wniosku. Po spłacie co najmniej 90 % kwoty pożyczki zgodnie z harmonogramem (lub wcześniej) przedsiębiorca uzyskuje prawo do otrzymania dotacji w wysokości 10 % wartości pożyczki (maksymalnie 40 000,00 zł).

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Kwota pożyczki: od 75 tys. zł do 500 tys. zł

Oprocentowanie stałe: od 2,5 % do 6 %

Minimalny wkład własny: 20 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

Terminy zgłoszeń są prowadzone w rundach:

Najbliższe terminy:

III runda: 25.06.2020 – 22.10.2020

IV runda: 14.01.2021 – 15.04.2021

V runda: 03.06.2021 – 07.10.2021

Regulamin i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Pożyczka na rozwój 

Wyznacz trasę