fbpx
PL

Języki i komputery szansą dla mojej zawodowej kariery

Projekt: „Języki i komputery szansą dla mojej zawodowej kariery”, realizowany był w ramach poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT  i  znajomości języków obcych –  PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013

Głównym celem projektu był wzrost umiejętności posługiwania się programami komputerowymi – u 60 osób oraz językami obcymi – wśród 48 osób pracujących w wieku 18 – 64 l. wraz z uzyskaniem przez nich odpowiednich certyfikatów do końca lipca 2014 roku.

Uczestnicy zdobywali wiedzę w zakresie znajomości języków obcych oraz podstawowych programów komputerowych. Po zakończonych kursach przystępowali do zdawania egzaminów TELC (j.angielski oraz j.niemiecki) oraz egzaminów ECDL (certyfikat kompetencji cyfrowych).

Wyznacz trasę