fbpx
PL

Projekty: „Ster na pracę”,  były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania  8.2.1 POKL

I PROJEKT:   „Ster na pracę”:  01.06.2009 r. – 30.06.2011 r.

Głównym celem projektu było:

Wsparcie pracowników z branży okrętowej i firm kooperujących w działaniach zmierzających do podjęcia zatrudnienia w nowym zawodzie.

Celami szczegółowymi było:

 • przekwalifikowanie pracowników na szkoleniach wg potrzeb zweryfikowanych podczas badań
 • zwiększenie motywacji pracowników branży okrętowej i firm kooperujących, do zmiany zawodu
 • wsparcie ww. pracowników w zakresie wyboru nowego zawodu oraz miejsca zatrudnienia

Odbiorcami projektu były:

Osoby pracujące w firmach branży okrętowej i firm kooperujących z branżą okrętową, działające na terenie województwa zachodniopomorskiego, którzy z własnej inicjatywy zamierzali się przekwalifikować lub zmienić wykonywany zawód.

Wsparcie w ramach projektu:

 • szkolenia i kursy zawodowe
 • staże zawodowe
 • dodatki motywacyjne i relokacyjne
 • wsparcie doradcy zawodowego oraz psychologa

Projekt „Ster na pracę”, umożliwił osobom pracującym w firmach z branży okrętowej oraz w firmach kooperujących z branżą okrętową, zmienić swój zawód oraz się przekwalifikować.

 

II PROJEKT:  „Ster na pracę II”:  01.01.2012 r. – 30.06.2012 r.

Celem głównym projektu było:

Wsparcie pracowników w niwelowaniu zmian jakie zachodziły w procesach adaptacyjnych i modernizacyjnych firm w woj. zachodniopomorskim, poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych kobiet i mężczyzn, którzy utracili zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz umożliwienie im kształcenia, a w konsekwencji zatrudnienia w innej firmie.

Cele szczegółowe: 

 •  przekwalifikowanie pracowników na szkoleniach wg potrzeb zweryfikowanych podczas badań
 • zwiększenie motywacji pracowników do zmiany zawodu
 • wsparcie ww. pracowników w zakresie wyboru nowego zawodu oraz miejsca zatrudnienia.

Odbiorcami projektu były:

Osoby,  które  utraciły  zatrudnienie z przyczyn zakładu pracy, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • szkolenia i kursy zawodowe
 • staże zawodowe
 • dodatki motywacyjne i relokacyjne
 • wsparcie doradcy zawodowego oraz psychologa

Projekt „Ster na pracę II”, umożliwił  osobom  zmienić swój zawód oraz się przekwalifikować.

Wyznacz trasę