fbpx
PL

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

Przypominamy o obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych


Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.
Przypominamy, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC):

  • Wskazujemy, gdzie są dostępne przydatne informacje (w tym instrukcja), dotyczące rejestracji.

 

Kto musi się zarejestrować w CRPA

Obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego w CRPA przez PUESC do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dotyczy podmiotów:

  • zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych,
  • zamierzających prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe,
  • prowadzących w ramach prowadzonej działalności gospodarczej miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
  • wyznaczonych jako podmioty reprezentujące,
  • nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie są osobami fizycznymi i zamierzają zużywać następujące wyroby zwolnione od akcyzy:

o   gaz LPG do celów opałowych,

o   paliwa lotnicze,

o   paliwa żeglugowe.

Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R, przyjętego przez naczelnika urzędu skarbowego, które pomimo trwającego od 1 lutego do 30 czerwca 2021 roku okresu przejściowego nie dopełniły obowiązku uzupełnienia AKC-R o dane dotychczas niewymagane, powinny niezwłocznie to zrobić.

Obowiązek niezwłocznej rejestracji w CRPA spoczywa również na podmiotach:

  • prowadzących działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe na podstawie powiadomienia złożonego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,
  • nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie są osobami fizycznymi i zużywają następujące wyroby zwolnione od akcyzy:

o   gaz LPG do celów opałowych,

o   paliwa lotnicze,

o   paliwa żeglugowe.

Ważne

W przypadku podmiotów zużywających, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są osobami fizycznymi, rejestracja jest warunkiem nabycia paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG ze zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Rejestracja nie jest natomiast warunkiem nabycia ze zwolnieniem od akcyzy wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych przez – odpowiednio – finalnych nabywców węglowych lub finalnych nabywców gazowych.

Informacje na temat zasad i sposobu rejestracji w CRPA są dostępne na stronach:

Instrukcja w sprawie rejestracji firm w CRPA jest dostępna na podatki.gov.pl/akcyza

 

Informacja  prasowa od Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Wyznacz trasę