fbpx
PL

Kurs: Specjalista ds. kadr i płac – I edycja 2023 (21.04.2023)

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji  kursu: „Specjalista ds. kadr i płac”

Nabór na kurs trwa do dnia 07.04.2023 r.

Cel kursu: Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kadrowo – płacowym. W trakcie nauki uczestnik dowie się, jakie znaczenie mają profesjonalnie prowadzone kadry i płace w firmie. Proces przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności objętych programem będzie realizowany poprzez: wykłady, ćwiczenia i zajęcia praktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców, naukę własną uczestnika. Wykładowcy podczas zajęć odwoływać się będą do obowiązujących przepisów, aktów prawnych oraz własnych praktyk i doświadczeń zawodowych.

Adresaci kursu: Wskazane jest, aby uczestnikiem kursu była osoba, mająca co najmniej średnie wykształcenie, która pracuje, bądź chce podjąć pracę na stanowisku kadrowo – płacowym.

Liczba godzin szkoleniowych: 78

Zarys programu:

prawo pracy, rekrutacja i selekcja kadr, ubezpieczenia społeczne, naliczanie płacy, sprawy kadrowe, obsługa programów: „Płatnik”

Certyfikaty/Zaświadczenia:

Uczestnikom, którzy ukończą nasze kursy wydajemy zaświadczenia – zgodnie z § 16 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Termin i godziny realizacji kursu:

21.04.2023 r. – 24.05.2023 r. (głównie dni – poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki –  16.30-19.45 lub do 20.30 ( trzy lub cztery wybrane dni tygodnia) oraz wybrane soboty   w godz. 9.00-15.45 (plan dni może ulec zmianie i jest indywidualnie ustalany przed każdym kursem, uczestnicy przed rozpoczęciem kursu otrzymują pełny harmonogram kursu)

rozpoczęcie kursu – 21.04.2023 r. (piątek),  godz. 16.00

Forma przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

(Przesłanie formularza zgłoszeniowego, nie wiąże się z opłatą za kurs)

(Informację o wpłacie otrzymują Państwo, po zebraniu się pełnej grupy szkoleniowej)

 Koszt kursu:  1600,00 zł brutto (Vat zw.)

• możliwa płatność w ratach:

  • I rata płatna do dnia 18.04.2023 r., w wys. 800,00 zł
  • II rata płatna do dnia 05.05.2023 r., w wys. 800,00 zł
  • Płatność następuje po uzyskaniu mailowej lub telefonicznej informacji o rozpoczęciu kursu.

Formularz zgłoszeniowy  (podpisany skan)  formularza zgłoszeniowego proszę przesłać na adres e-mail: szkolenia@zsrg.szczecin.pl

Informacje nt. kursu dostępne są pod adresem e-mail: szkolenia@zsrg.szczecin.pl

lub numerem telefonu: 91 489 22 79

 

Pliki do pobrania

Nazwa pliku
Oferta i program kursu Pobierz plik
Formularz zgłoszeniowy Pobierz plik

Marta Kuzio - Wojda

szkolenia@zsrg.szczecin.pl

een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl

+48 91 489 22 79 (14.00-16.00)

+48 91 433 02 20

Wyznacz trasę