PL

Szkolenie RCIiTT: Oferta europejskich infrastruktur badawczych i nie tylko! (18.06.2019)

Jeżeli szukasz miejsca do realizacji badań, jesteś zainteresowany przeprowadzeniem analiz na najlepszym sprzęcie, chciałbyś wykonać serię doświadczeń w czołowych europejskich laboratoriach, potrzebujesz dostępu do wielkich, specjalistycznych zbiorów, zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się 18 czerwca 2019 roku.

Program Ramowy Horyzont 2020 poprzez udostępnienie Infrastruktur Badawczych, zapewnia naukowcom jak i przedsiębiorcom dostęp do najlepszych ośrodków w Europe. JRC jako niezależna zaplecze badawcze Komisji Europejskiej umożliwia z kolei różnym uczestnikom (m.in. indywidualnym naukowcom, organizacjom działającym w sektorze przemysłowym, instytucjom administracji publicznej) realizację badań w kluczowych dla Europy dziedzinach.

Granty Marii Skłodowskiej-Curie pozwalają na finansowanie prac badawczych w Europie i krajach pozaeuropejskich, jednocześnie umożliwiając instytucjom zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo – szkoleniowych. Aby dowiedzieć się o dostępnych możliwościach, zasadach uczestnictwa, możliwościach wyjazdu oraz współpracy z zagranicznymi ośrodkami, zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 18 czerwca 2019, które odbędzie się w siedzibie RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie. Zapraszamy naukowców (zarówno osoby u progu kariery naukowej, jak i doświadczonych naukowców), przedstawicieli MŚP oraz inne osoby zainteresowane realizacją badań naukowych za granicą do  rejestracji.

Szkolenie poprowadzą specjaliści z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie, p. Rafał Duczmal i p. Adam Głuszuk.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

ZAPRASZAMY!

Wyznacz trasę