PL

Szkolenie RCIiTT: Warsztaty pt. Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników (26.02.2019)

Warsztaty:

„Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników”

26 luty 2019 r., w godz. 8.45 – 13.00, sala Szwalnia (115, I piętro) RCIiTT, ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin

RCIiTT ZUT zaprasza  na warsztaty. Program Research and Innovation Staff Exchange (RISE) polega na realizacji projektów z dowolnej dziedziny wiedzy, opartych na komplementarności i synergii uczestniczących instytucji. Umożliwia wymianę pracowników, organizację konferencji i szkoleń, zdobywanie nowych umiejętności, opracowywanie nowych publikacji i patentów, rozpowszechnianie wyników projektu oraz popularyzację nauki i innowacji wśród społeczeństwa.

Podstawowym działaniem projektu jest wymiana pracowników (na zasadzie oddelegowania) pomiędzy uczestniczącymi instytucjami (mającymi siedzibę na terenie Europy – kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje stowarzyszone z programem HORYZONT 2020, a także poza Europą – kraje trzecie). Wymiana może być przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych naukowców, a także obejmować personel administracyjny, zarządzający czy techniczny.

Zaproszenie skierowane jest do instytucji posiadających osobowość prawną, zaangażowanych w prowadzenie badań i innowacji, pochodzacych z sektora akademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne itp.)

Warsztaty przyjmą formę interaktywną, a ich uczestnicy otrzymają sporą dawkę wiedzy na temat ogólnych zasad konkursu, wymogów formalnych, proceduru skłądania wniosków oraz pozyskiwania partnerów do współpracy. Podczas ćwiczeń podejmą próbę stworzenia koncepcji własnego projektu.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Rejestracja: tutaj

 

ZAPRASZAMY!

 

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z p. Agatą Judzińską -Kłodawską (tel. 91 449 41 53, e-mail: ajudzinska@zut.edu.pl

 

 

 

Wyznacz trasę