fbpx
PL

Grupa BIC ELECTRIC – Historia sukcesu firmy

Grupa BIC powstała w Polsce w roku 2004 pod nazwą Baltic Industries & Consulting Sp. z o.o. Wówczas firma wykonywała przede wszystkim usługi instalacyjne dla branży budowlanej w Danii. Po 10 latach dzia- łalności, w 2014 roku, Grupa BIC zatrudniała już ponad 140 pracowników w czterech spółkach. Dziś jest ich prawie 160. Pracownicy firmy przemierzają świat, pracując przy rozmaitych projektach, zarówno na lądzie jak i offshore. Obecnie Grupa BIC składa się z powiązanych ze sobą spółek BIC Electric w Polsce, Danii i Norwegii oraz z duńskiej spółki Baltic Industries & Consulting.

Działalność na arenie międzynarodowej wymaga doskonałej znajomości przepisów prawa pracy w różnych krajach oraz wszelkich lokalnych regulacji związanych z wymogami BHP, obowiązkami rejestracyjnymi, a także ze stawkami minimalnymi wynagrodzenia. Tu z pomocą przychodzi wsparcie doradcze biura Enterprise Europe Network przy ZSRG-SCP w Szczecinie. Ośrodek Enterprise Europe Network wspierał Grupę BIC na rynkach takich krajów, jak m.in. Finlandia, Wielka Brytania, Belgia czy Francja.

„Enterprise Europe Network wsparło nas przy realizacji projektów m.in. w Szwajcarii i Belgii. Dzięki profesjonalnemu i kompleksowemu doradztwu mogliśmy świadczyć usługi zgodnie z krajowymi regulacjami oraz branżowymi układami zbiorowymi, na co Grupa BIC Electric kładzie szczególny nacisk.”

Podejmując współpracę z Grupą BIC, klient zyskuje solidnego dostawcę usług elektrycznych i mechanicznych, który ułatwia szybkie i elastyczne dopasowanie zasobów do aktualnych potrzeb. Ponadto optymalizuje koszty i zwiększa konkurencyjność zarówno swojego partnera biznesowego, jak i swoją poprzez pozostawienie projektowania i zaopatrzenia w materiały w rękach klienta i wzięcie na siebie prac wykonawczych.

Ambicje Grupy BIC to dalszy rozwój i zwiększanie zatrudnienia oraz geograficzna ekspansja projektów. Firma chce wzmocnić swoją rolę na rynku automatyki przemysłowej i spogląda w kierunku energetyki wiatrowej, spodziewając się rozkwitu tej branży, zwłaszcza offshore. BIC celuje w usługi odbiorów technicznych wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji.

Wyznacz trasę